26 maart 2019 (Drachten): Grensoverschrijdend gedrag! Wat is normaal?

InschrijvenDe regiogroep Noord organiseert 26 maart 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Grensoverschrijdend gedag! Wat is normaal? 

 

De spreker zijn: Riks Ijtsma en Wobbe Zwart  

Korte inhoud
Workshop: Vijf frames over grensoverschrijdend gedrag, waar hebben we het over?

Scholen gaan er vaak ten onrechte vanuit dat zij leerlingen of ouders tevreden stellen door “mee te bewegen” , zelfs bij gedrag dat duidelijk over de grens gaat. Organisaties stellen terecht hoge eisen aan de vaardigheden van medewerkers om de-escalerend en ook leerling-oudergericht te werken. Meeveren wordt door velen als de ultieme vaardigheid gezien in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag van  leerlingen en ouders.

Ouders maar ook leerlingen gaan steeds verder om hun zin te krijgen en vertonen daarbij soms gedrag dat over de grenzen van de persoon of de organisatie gaat. In deze workshop bespreekt Riks Ytsma een innoverende manier van denken over omgaan met grensoverschrijdend gedrag, waarbij grenzen gesteld worden aan gedrag, om te komen tot een nieuwe balans. Aan de hand van een echt voorgevallen casus op een VSO school in Noord Nederland zullen de volgende vijf frames over grensoverschrijdend gedrag frames worden besproken:

1. moreel vraagstuk bijvoorbeeld, goed werkgeverschap, managers en directie als beschermer publieke moraal, opvoeding/signalering etc.
2. juridisch o.a. Arbowet/zorgplicht
3. management vraagstuk, agressie als gevolg van beleidsafspraken
4. risico’s voor de school, gevolgen voor effecten op doelstellingen
5. welke communicatieve vaardigheden moeten medewerkers hebben

Deze workshop laat zien dat organisaties meer tevreden ouders en leerlingen krijgen als ze anders gaan kijken naar gedrag dat te ver gaat en daar ook naar gaan handelen. Er wordt kennis gemaakt met een directievere agressie-beheersingsmethode. De methodiek is gebaseerd op de principes van The Conversation Analytic Role-play Method (CARM) Stokoe (2014). Er zal interactief geoefend worden met vaardigheden die het grensoverschrijdende gedrag zullen indammen. Waargebeurd beeldmateriaal zal worden ingezet om samen met een acteur via het regiemodel te oefenen (je hoeft zelf geen rollenspelen te doen).

Opbrengst aan het eind van de avond
-Weten dat er werk aan de winkel is voor jou school.
-Je weet op welke verschillende manieren je jouw school nog sociale veiliger kunt maken.

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist. 

Achtergrond van de spreker
Riks Ytsma heeft al meer dan 15 jaar ervaring als adviseur, docent en trainer. Zijn training en advies richten zich op allerlei vormen van communicatie en sociale veiligheid. Riks is een van de grondleggers van de Stichting Keurmerk Sociale Veiligheid, een Noord-Nederlandse expertisecentrum voor onderzoek naar agressie en geweld op de werkvloer.
Stijl: Riks luistert nauwlettend en in zijn aanpak is hij direct, nuchter, en confronterend. Vanuit zijn rotsvaste geloof ‘als het ongemakkelijk wordt, gebeurt er iets’ laat hij deelnemers hun handelswijze ondervinden. Door zijn energieke, enthousiasmerende, maar ook kritische benadering voelen deelnemers zich aangesproken en betrokken. Riks stuurt, raakt, kietelt, grijpt en activeert deelnemers door zijn integrale methode.

In het kort
Datum: 26 maart 2019
Waar:  VSO Talryk
Adres: Harddraversdijk 26
Postcode en plaats: 9291 HJ Drachten

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35, - voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Start van de lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          vervolg van de lezing
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven