27 maart 2019 (Enschede) Formatief Toetsen

InschrijvenDe regiogroep Oost organiseert op 27 maart 2019 een bijeenkomst organiseren voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Formatief Toetsen

 

De spreker is Hans van Leeuwen 

Korte inhoud van de lezing
Vanuit verschillende modellen over formatief evalueren (Wiliam, Gulikers& Baartman en Holmberg & Duckor) reflecteren we op het formatief handelen in de klas door met elkaar te kijken naar voorbeelden van formatieve werkvormen. Tegelijkertijd onderzoeken hoe we als leraren met elkaar heldere doelen stellen en elkaar van feedback voorzien. De hoofdvraag blijft: wat was de effectiviteit van de ingezette lesactiviteiten richting het gestelde leerdoel?

Opbrengst aan het eind van de avond

Deelnemers kunnen:

  • de modellen van de 5 formatieve strategieën, de leercyclus gebruiken als onderlegger en verdieping van formatief onderwijs;
  • een meer formatieve cultuur ontwerpen voor het leren van leraren in de school;
  • toetsen duiden in hun reikwijdte, belang en invloed in relatie tot het leerproces

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist.

De avond is voor 
begeleiders in het  PO VO MBO HBO en WO.

Achtergrond van de spreker
Hans van Leeuwen heeft jarenlange ervaring met onderwijsontwikkeling als docent in het VO en als schoolleider op verschillende niveaus in het (V)SO en VO. Centraal in die ontwikkeling staat de persoonlijke benadering van leerlingen gericht op het leveren van maatwerk om de leerling te activeren en te motiveren. Vier jaar geleden heeft Hans als klant van Onderwijs Maak Je Samen de overstap gemaakt naar de functie van onderwijsadviseur. In het VO ligt zijn specialiteit in de procesbegeleiding richting gepersonaliseerd leren inclusief de specifieke aandachtsgebieden formatieve evaluatie en didactisch coachen. Als opleider is Hans actief in de SRPO modules en post-HBO opleidingen voor schoolleiders in PO en VO. Tenslotte coördineert Hans binnen Onderwijs Maak Je Samen de inzet van Tijdelijk Krachtige Oplossingen als interim schoolleiders in het PO.

In het kort
Datum: 27 maart 2019
Waar: Onderwijscentrum Het Roessingh
Adres: Roessinghbleekweg 35
Postcode en plaats: 7522 AH Enschede

Kosten: € 17,50  (incl. btw) voor leden en € 35,- (incl. btw) voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          Tweede deel lezing 
21.30 uur          Afsluiting 

Studiebelasting: 2 uur 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 

Inschrijven