5 juni 2019 (Katwijk) Breinhelden



De regiogroep West organiseert op 5 juni 2019 een bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is: 

Breinhelden

doordacht werken aan executieve functies en de verbinding met Groeimindset

 

De sprekers zijn: Esther Monfils en Belinda Herrewijn 

Deze lezing wordt interactief vormgegeven, je gaat zelf je eigen executieve functies en mindset ervaren! Er wordt gebruik gemaakt van kleine verwerkingsopdrachten en doe-opdrachten.

Je leert niet alleen meer over executieve functies, ook weet je als deelnemer de kennis hiervan praktisch te vertalen naar de eigen setting én te koppelen aan het mindsetgedachtegoed. Alhoewel er veel aandacht is voor de theorie leggen de auteurs het accent op de praktische invulling hiervan. Als begeleider in het onderwijs krijg je ook kennis, tips en tools aangereikt die je zelf kunt gebruiken, maar welke je ook kunt delen met leerkrachten op de scholen waar jij bij betrokken bent. Vanuit het EF/Mindset-kader word je geïnspireerd om anders dan je misschien gewend bent naar kinderen te kijken. Uiteraard is er ruim aandacht voor het Breinheldenprogramma voor het onderwijs dat gericht is op het versterken van executieve functies op de basisschool. Er wordt duidelijk gemaakt hoe dit ingezet kan worden in de scholen en hoe de begeleider in het onderwijs hierop kan aanhaken. De auteurs zullen ook meer vertellen over nog verder te ontwikkelen delen.

Achtergrond van de sprekers
Esther Monfils is Orthopedagoog Leerproblemen NVO en heeft een diagnostische aantekening. Esther heeft jarenlang in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Ook is zij docent geweest op een docentenopleiding. Esther traint groepsleerkrachten en docenten op het gebied van meerbegaafdheid, executieve functieproblematiek, mindsetshifting en rekenproblemen. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling van leer-, gedrags- en sociaal emotionele problematiek bij kinderen. Esther ziet veel executieve functieproblematiek terug bij verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze heeft zich daarom uitgebreid in executieve functies verdiept.  een ideale school is het cognitief of schools leren in perfect evenwicht met het sociaal-emotionele leren.

Belinda Herrewijn is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Zij heeft jarenlang lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Belinda is tevens remedial teacher en zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs geweest. Belinda verzorgt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met onder andere angstklachten, sociale klachten, emotionele problemen en problemen gerelateerd aan het onderwijs. Belinda merkt dat bij veel problemen executieve functieproblematiek een grote rol speelt. Daarom heeft zij zich in haar werk altijd beziggehouden met de regelfuncties van ons brein. Belinda houdt zich tevens bezig met de relatie tussen de executieve functies en leefstijl.

Beide auteurs werken bij De Praktijk4Kids in Alphen aan den Rijn. Vanuit hun werkzaamheden hebben zij een grote affiniteit met executieve functies en het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Wat neem je mee van deze lezing?
Na afloop weet je executieve functie- en mindsettheorie praktisch te vertalen naar een eigen setting

  • Je kennis is verbreed
  • Je bent geïnspireerd om te kijken naar het eigen handelen en kan vanuit de opgedane kennis adviserend optreden naar andere betrokkenen. 

Voorbereidingen op de lezing
Om je enthousiasme te prikkelen delen de auteurs graag het volgende met je:

Datum: 5 juni  2019
Waar: Chr. Opleidings School (C.O.S) 
Adres: Parklaan 118,  2225 SW Katwijk

Kosten: € 17,50 voor leden en € 35, - voor niet leden

Avondprogramma
19.00 uur          Inloop met koffie en thee
19.15 uur          Welkom en kennismaking
19:30 uur          Start lezing
20.30 uur          Pauze
20.45 uur          Tweede deel lezing
21:30 uur          Afsluiting 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.