7 februari 2019 (Vught) Eigenaarschap bij leerlingen

InschrijvenDe regiogroep Zuid-Oost organiseert op 7 februari 2019 een bijeenkomst voor begeleiders en leerkrachten in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Eigenaarschap bij leerlingen
betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen 
leerproces

 

De spreker is Brigitta Mathijssen

Korte inhoud van de lezing
Leren en ontwikkelen kan niet zonder je eigenaar te voelen. Leerlingen moeten eigenaar zijn van hun leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf en uit elkaar halen. Dat geldt voor leerlingen en dat geldt ook voor leerkrachten. Door ervoor te zorgen dat iedereen op zijn niveau en manier permanent blijft leren, kan het onderwijs en de school zich continu verbeteren. In een interactieve presentatie krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt en wordt aan de hand van korte reflectie-opdrachten een vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk.

Opbrengst aan het eind van de avond

Deelnemers:

  • zijn geïnformeerd over het belang van eigenaarschap bij leerlingen (het waarom)
  • hebben suggesties en praktische handvatten om leerlingen (meer) eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces (het wat en het hoe)

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist 

Achtergrond van de spreker
Brigitta Mathijssen werkt bij Expertis Onderwijsadviseurs en begeleidt al vele jaren scholen met een ambitie voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In haar werk staat ‘eigenaarschap over het leren’, ‘zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leren’, ‘jezelf duidelijke doelen stellen’, ‘permanent evalueren en bijstellen’ centraal.

In het kort
Datum: 7 februari 2019
Waar: OBS De Piramide
Adres: Van de Pollstraat 2
Postcode en plaats: 5262 XE Vught

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt en het station is op loopafstand.

Kosten: € 17,50  (incl. btw) voor leden en € 35,- (incl. btw) voor niet leden

Avondprogramma
19.15 uur          Inloop met koffie en thee
19.30 uur          Lezing
20.30 uur          Pauze met koffie en thee
20.45 uur          Tweede deel lezing 
21.30 uur          Afsluiting 

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Mocht het inschrijvingsgeld niet voor de bijeenkomst binnen zijn, dan vragen we je een eenmalige machtiging in te vullen, deze wordt niet verwerkt als de betaling alsnog binnenkomt. De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven