Collectief lidmaatschap

Voor een collectief lidmaatschap geldt het volgende:
Het lidmaatschap is geldig vanaf 5 personen.
Een bestuur, SWV, netwerk of dienst meldt zich als collectief aan bij de LBBO.
Dit kan per e-mail naar: kantoor@lbbo.nl. De contactpersoon krijgt vervolgens een standaardformulier toegestuurd. Op dit formulier vermeldt de contactpersoon de namen van de aspirantleden en hun e-mailadressen. Alle beroepsgroepen (secties) kunnen hier worden gecombineerd.

De LBBO verzendt de centrale factuur naar de contactpersoon.
De LBBO nodigt per e-mail de aspirant-leden uit zichzelf in te schrijven.
De leden kiezen bij aanmelding een wachtwoord waarmee zij op het gesloten gedeelte van de website kunnen komen en waarmee ze gebruik kunnen maken van alle kortingen bij conferenties en andere acties van de LBBO
Leden die al lid zijn van de LBBO muteren wij naar het collectieve lidmaatschap.

Een lid is dus altijd op persoonlijke titel bij ons ingeschreven; dit omdat bij inschrijvingen voor conferenties en dergelijke de korting slechts aan die persoon wordt toegekend.

Voor het collectieve lidmaatschap gelden de volgende contributies (per lid):

  Per jaar
5 tot 25 leden € 68,75
26 tot 50 leden € 63,75
Vanaf 51 leden € 58,75


Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangegaan zal de contributie naar rato worden berekend.

Voor het SWV, bestuur, netwerk of dienst is dit een relatief goedkope manier om de begeleiders te professionaliseren. 

De individuele contributie bedraagt € 78,75 bij overboeking en € 73,75 per incasso per lid.

Dit betreft de contributiebedragen vanaf 1 januari 2019.