Lidmaatschap bij de LBBO

Het lidmaatschap bij de LBBO kan ten alle tijden worden aangegaan. Er zijn geen instapmomenten, de contributie wordt aan de hand van het dan geldende kwartaal berekend.


Een lidmaatschap bij de LBBO is een persoonlijk lidmaatschap, de contributie kan echter ook door een derde, o.a. school(bestuur) of samenwerkingsverband worden betaald. Deze derde is dan geen lid, wel crediteur.

Het lidmaatschap biedt veel voordelen. Wat kun je van de LBBO verwachten?

Tastbare opbrengsten

 • Een welkomstpakket;
 • Gratis competentiescan, bruikbaar voor onder meer je POP-gesprek;
 • Toegang tot de materialenbank,
 • Vijf keer per jaar het magazine ‘Beter Begeleiden’ thuisgestuurd met artikelen recensies en lezersacties;
 • Vijf keer per jaar ‘Beter Begeleiden Digitaal’ met het laatste nieuws over o.a. leerlingenzorg en begeleiding in het onderwijs;
 • Regelmatig een verloting van boeken en of materiaal onder onze lezers;
 • Mogelijkheid tot bijscholing en/of professionalisering middels een vakbeurs, studiedagen en conferenties. Leden ontvangen een korting bij inschrijving;
 • Korting op onze regiobijeenkomsten;
 • Beter Begeleiden Voordeel, met speciale kortingsacties voor onze leden;
 • Mogelijkheid tot registratie in ons kwaliteitsregister (klik hier voor meer informatie)

Wat biedt de LBBO nog meer......

 • Vertegenwoordiging in landelijke overlegorganen;
 • Een vraagbaak op het gebied van functie, taken, verantwoordelijkheden, competenties en de positie van de begeleider;
 • De LBBO draagt bij aan jouw professionalisering door o.a. het ontwikkelen en actualiseren van een beroepsstandaard;
 • Het ontwikkelen van een kwaliteitsregister voor de begeleider in het onderwijs;
 • Het actief stimuleren van de discussie rond positie en ontwikkelingsperspectief van het beroep; 
 • Aansluiting FvOv
  Vanaf 1 januari 2016 is de LBBO aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakbondorganisaties (FvOv). Deze aansluiting betekent onder andere dat de LBBO haar leden nu ook rechtspositionele ondersteuning biedt, dit om de belangen van de begeleiders in het onderwijs nog beter te borgen en behartigen. Daarnaast profiteer je als lid van financieel voordeel ten aanzien van je contributie door deze te verrekenen met je eindejaarsuitkering. Weer een extra reden om lid te worden van de LBBO!

Toelatingseisen

De LBBO hanteert geen toelatingscriteria voor lidmaatschap.

Soorten lidmaatschap

Er zijn drie mogelijkheden om lid te worden van de LBBO

Contibutie

Een contributiejaar loopt van januari tot januari. Wanneer wordt ingestapt na 1 januari, wordt de contributie naar rato berekend, vanaf het dan geldende kwartaal.

Individueel lidmaatschap

De individuele contributie bedraagt € 77,50 per kalenderjaar bij overboeking en € 72,50 per kalenderjaar bij incasso.
Vanaf het 2e kwartaal worden de bedragen naar rato in rekening gebracht. (per kwartaal berekend)

Collectief lidmaatschap

 
Aantal Per jaar, per lid
5 tor 25 leden € 67,50
26 tot 50 leden € 62,50
vanaf 51 leden € 57,50


Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangegaan zal de contributie naar rato worden berekend.

Studentenlidmaatschap

Het studentenlidmaatschap is geldig tot 1 januari 2020 en kost € 35,--

Inschrijven als lid

Als lid geef je toestemming dat de LBBO je e-brieven mag sturen om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.