Wat doet de LBBO voor ib/kc’ers?

De LBBO wil jou als intern begeleider als kwaliteitscoördinator ondersteunen, inspireren en je positie sterker maken. We doen dit op verschillende manieren. Een kort overzicht.

Positie verstevigen

De LBBO zet zich in om de positie van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (IB/KC) in het onderwijs te verstevigen. Dat doen we onder andere door:

Belangrijk is hierbij de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Deze vernieuwde beroepsstandaard staat nadrukkelijk stil bij actuele veranderingen in het onderwijs zoals de toename van leerkracht experts, ontwikkeling van de PLG en de scherpere focus op onderwijskwaliteit. De intern begeleider in de rol als kwaliteitscoördinator heeft een sleutelpositie in het team, om samen met teamleden het leren van en met elkaar te versterken; altijd ten gunste van het optimaal tot leren komen van alle leerlingen. De kwaliteitscoördinator heeft geen beoordelende rol, werkt vanuit vertrouwen en ethisch perspectief, is integer vanuit het morele kompas om ‘de goede dingen te doen voor leerlingen’ en stelt van hieruit vragen als critical friend over leren en lesgeven; altijd met het doel de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

Wat zijn hierin de belangrijkste taken van de ib/kc’er? Welke competenties moet je bezitten? In de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator krijg je antwoorden op deze en andere vragen. Je kunt de beroepsstandaard gebruiken voor je professionalisering. Ook is er een scan die je kunt invullen en gebruiken als hulpmiddel om de dialoog in de schoolorganisatie aan te gaan en afstemming over je taken te bereiken. De beroepsstandaard is verkrijgbaar via uitgeverij Pica. Lees meer en bestel!

Verder fungeert de LBBO als vraagbaak en geven we Beter Begeleiden, het vaktijdschrift voor begeleiders, uit.