Visie op beeldbegeleiding

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen is beeldbegeleiding onmisbaar. Daarvan zijn we overtuigd. We brengen dat onder woorden in onze visie op beeldbegeleiding.

Visie op beeldbegeleiding

Beeldbegeleiding (of -coaching) is een krachtige methodiek om de kwaliteit van professionals in het onderwijs en de daaraan gerelateerde werkvelden bespreekbaar te maken en positief te ondersteunen. Door interactie in beelden vast te leggen, deze te analyseren en erop te reflecteren wordt de ontwikkeling van de professionals en de innovatie van het onderwijs vanuit een holistische zienswijze versterkt en bekrachtigd.