Wat is beeldbegeleiding?

Leren van observaties – dat is de kern van beeldbegeleiding. Als je deze methodiek toepast, gebruik je beeldmateriaal om het handelen van leraren, leerlingen, teams, schoolleiders en andere professionals te analyseren en te ontwikkelen. Door samen systematisch op de beelden te reflecteren, ontstaat een sterke focus op en meer bewustwording van het handelen.

Beeldmateriaal

Bij beeldbegeleiding gebruik je diverse vormen van beeldmateriaal om het gedrag van de ander te bestuderen en verder te ontwikkelen. Filmopnames die gemaakt zijn tijdens de les of in andere onderwijssituaties (zoals in de gang, op het schoolplein, in de gymzaal, op het leerplein of tijdens overlegmomenten) vormen de leidraad. Deze opnames hoeven niet per se door jou als beeldbegeleider (of -coach) zelf gemaakt te worden. Ook de leraar zelf, collega’s of leerlingen kunnen de opnames maken. Naast filmopnames kun je gebruikmaken van andere beeldmaterialen: foto’s, stills (stilstaande beelden uit een film), leerlingenwerk enzovoort.

Leerwens en -traject

In het begeleidingsgesprek over wat op de geselecteerde beelden te zien is, kan de gecoachte (de persoon die of het team dat je begeleidt) een individuele of gezamenlijke (team)leerwens formuleren. De gecoachte en jij gaan vervolgens samen op onderzoek uit: hoe willen we deze leerwens realiseren, wat is daarvoor nodig, hoe richten we het begeleidingstraject verder in?

De rol van de beeldbegeleider

Jij als beeldbegeleider ondersteunt het leerproces van de gecoachte. Door samen beelden te selecteren (die raken aan de leerwens) en deze te analyseren, wordt de gecoachte zich bewust van zijn gedrag. Tijdens de analyse luister je oprecht, stel je uitdagende vragen en maak je gebruik van kijkwijzers. Door de techniek van het ‘klein kijken’ toe te passen – de zogeheten ‘micro-analyse op beeldfragmenten’ – komt de gecoachte tot diepe inzichten, die soms verder reiken dan zijn leerwens.

Krachtige methodiek

Als beeldbegeleider focus je nadrukkelijk op interactie, didactiek en klassenmanagement, oftewel het gedrag en het handelen van de gecoachte(n). In de begeleiding hanteer je bovendien een holistische zienswijze: je kijkt naar de gehele persoon, naar de context waarin hij functioneert, naar zijn omgeving enzovoort. Hierdoor is beeldbegeleiding een krachtige methodiek die de professionele en persoonlijke ontwikkeling van individuen en teams ondersteunt.

Lees meer over onze visie op beeldbegeleiding.