Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld in de map "Goodpractice"

 
Sinds eind 2015 kijkt de inspectie kritisch naar de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden (swv’s), scholen, ouders en ketenpartners om het fenomeen thuiszitters terug te dringen. De LBBO vroeg twee swv’s naar hun inspanningen en resultaten. Wat kunnen ze van elkaar leren en waarom zijn er in de ene regio nauwelijks thuiszitters en loopt het aantal elders op?

Tekst: Janny Buma
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 92 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Wijk bij Duurstede wordt onder het motto ‘Geen kind Wijk uit’ gewerkt aan een ideaal. Alle kinderen die in de stad wonen, moeten hier ook onderwijs kunnen krijgen. Een van de initiatieven die dit streven naar inclusie ondersteunen is de nieuwe brede school Het Anker. Inge Westerveld, directielid van Brede School Het Anker, legt uit hoe een en ander wordt georganiseerd.

Tekst: Engelien Houben-Feddema
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 421 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Saskia Prins geeft al jaren les aan (hoog)begaafde leerlingen, slaagde cum laude voor de opleiding specialist begaafdheid en kreeg de gelegenheid haar expertise breder in te zetten binnen STIP, het openbaar onderwijs in Hilversum. STIP heeft een voorziening ontwikkeld waar begaafde leerlingen van tien scholen met in totaal zestien locaties, naartoe kunnen. In een gesprek vertelt Prins onder meer over de kenmerken en de selectie van deze doelgroep.

Interview: Lidy Peters
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 517 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school

Even op adem komen, zo kun je dit tussenjaar zien voor jonge, begaafde leerlingen die zijn uitgeleerd op de basisschool, aangemeld voor het vwo, maar nog niet rijp voor de middelbare school. In navolging van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, startte het Hondsrug College in Emmen vorig schooljaar met een Intermezzoklas.

Tekst: Nettie Kramer
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 327 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat brengt een McKinsey-ingenieur die vier dagen per week de wereld rondreist ertoe zich met het Nederlandse onderwijs te gaan bemoeien? Jaap Versfelt’s burgerinitiatief leidde in 2012 tot de oprichting van Stichting Leerkracht. Lidy Peters, die zelf op een school werkt waar Leerkracht is geïmplementeerd, ondervraagt hem over dit professionaliseringstraject en de invloed ervan op de rol van de schoolleider en de intern begeleider.

Interview: Lidy Peters
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 593 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naast het onderzoek van de Fontys Hogeschool in Eindhoven is er ook op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek verricht naar beeldcaoching met behulp van een 360-graden-camera en een virtual reality-bril. Dit artikel beschrijft de concrete praktijkervaringen van een basisschoolleraar en vier hogeschooldocenten.

Tekst: Anne Floor Schoemaker, Christine Brons en Erwin Faasse

NB: In dit heeft de redactie de term ‘beeldbegeleiding’ gebruikt, terwijl dit volgens auteur Christine Brons, hoofdopleider Register Beeldcoaching, ‘beeldcoaching’ had moeten zijn. Brons maakt bewust onderscheid tussen beide begrippen. De LBBO heeft ervoor gekozen de brede groep van beeldbegeleiders en -coaches aan te duiden met de term ‘beeldbegeleiders’. Vandaar de verwarring. Excuses hiervoor.
21-11-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2359 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In haar artikel in de Beter Begeleiden van maart 2018, getiteld Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool? concludeerde Betty van Dam dat de vakken Begrijpend Lezen en Woordenschat in het basisonderwijs gebaseerd zijn op een schijnbehoefte met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Op uitnodiging van de redactie heeft ze het in dit artikel over de zin en onzin van woordenschatonderwijs.

Tekst: Betty van Dam
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2170 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op CSG Het Noordik in Almelo krijgen de vmbo-leerlingen op een andere manier onderwijs. Met de Aanpak Vmbo Anders stippelen de leerlingen hun eigen route uit, werken ze afgezonderd of in groepjes aan hun persoonlijke ontwikkeling en zitten alle niveaus in dezelfde klas.

Tekst: Nettie Kramer
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2514 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In februari 2016 verscheen dit ‘pareltje’ over Daan, een leerling met PDD NOS en ADHD. Met de juiste ondersteuning lukte het Daan om de reguliere lessen bij te wonen en zich net zo goed te ontwikkelen als de andere leerlingen. Een paar weken terug kreeg de redactie van Beter Begeleiden een update van de moeder van Daan. Die willen we onze lezers natuurlijk niet onthouden.
12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 87 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beeldbegeleiders zijn gehouden aan het beroepsprotocol waarin staat hoe zij met gemaakte beelden en privacy omgaan. In deze digitale tijd geven we de beelden mee op een usb-stick of we versturen ze via WeTransfer. Is dit veilig genoeg of zijn er betere alternatieven? Ik mocht een aantal maanden het videoprogramma Notivid uitproberen en deel hier mijn ervaringen.

Tekst: Nettie Kramer
12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 307 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling