Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Column Sansevieria van september 2017 met een noodkreet voor meer aandacht en fondsen om de toenemende laaggeletterdheid van toekomstige werknemers in de lagere beroepsgroepen tegen te gaan
22-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1738 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het door Garant uitgegeven boek van Dienne Kamphuis 'Autisme of Taalontwikkelingsstoornis?'
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1750 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Betty van Dam is Neerlandicus en directeur op een basisschool in Rotterdam. Zij vindt dat het oefenen en toetsen van begrijpend lezen zoals dit nu nog steeds plaatsvindt, niet direct in dienst staat van tekstbegrip en al helemaal niet van het kerndoel.

Tekst: Betty van Dam
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2750 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het is voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak onmogelijk om vanuit zijn beperking een hulpvraag op de juiste manier te formuleren. Het ‘ongewenste’ gedrag lijkt nu vaak de hulpvraag van de leraar, maar het is in principe de hulpvraag van een leerling die het niet anders kan aangeven dan met gedrag.

Tekst: Drs. Bernadette Sanders-Rosbergen
26-09-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1714 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel basisscholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Ter ondersteuning bij belangrijke beslissingen rondom het taalonderwijs aan deze kinderen, kregen alle basisscholen dit voorjaar het boekje Ruimte voor nieuwe talenten toegestuurd. Hierin beschrijven taalexperts belangrijke beslissingen omtrent de aanpak van taalonderwijs, taalgebruik bij alle vakken en samenwerking in der regio.

Tekst: Maaike Hajer en Maaike Pulles
26-09-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1722 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het septembernummer van Beter Begeleiden Magazine van dit jaar beschreef Eustache Sollman het fenomeen selectief mutisme, oftewel angst om in het openbaar te praten. Hij gaf tips hoe je als begeleider en leerkracht om kunt gaan met een kind met deze angststoornis. In dit artikel beschrijft hij zijn persoonlijke
ervaringen.

Tekst: Eustache Sollman
25-10-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 367 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het Boek en de handleiding voor leraren van 'De Bovenkamer' uit 2015
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 916 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een recensie van het pakket Piep (Jonge lezers) helaas is er in het magazine een foutieve versie geplaatst. In november 2014 hebben we de juiste versie alsnog in de BBD geplaatst. Hier kun je de juiste versie lezen.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 246 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel VVE-leerkrachten merken dat door goed woordenschatonderwijs leerlingen aangeboden woorden onthouden en gaan gebruiken. Wat maakt het onderwijs van deze leerkrachten zo succesvol? Dit artikel behandelt een aantal belangrijke startpunten om resultaatgericht woorden te kunnen onderwijzen
aan jonge kinderen.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1759 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De invoering van passend onderwijs is de afgelopen jaren uitvoerig op een kritische wijze benaderd. Er zijn echter onderwijsinstellingen waar passend onderwijs op een succesvolle manier in de praktijk wordt gebracht. We brengen deze ‘good practice’-verhalen onder de aandacht in onze rubriek; Parels Passend Onderwijs. Dit keer twee Parels: Begeleiding REC 4 leerling met PDD-NOS in regulier onderwijs en Leerling groep 2 met beschikking Cluster 2
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 170 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling