Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is voor je werk. Dit keer de ‘must reads’ van remedial teacher en schooldirecteur Vera Dohmen en ib’er Karin van der Cammen.
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 75 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Begeleiders zijn professionals; ze hebben cursussen gevolgd of een masteropleiding afgerond waardoor ze inhoudelijk expert zijn. Dat ze in de interactie met collega’s, ouders, de schoolleiding en leerlingen niet altijd professioneel handelen, is soms een blinde vlek. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en interactionele professionaliteit. Ook is er aandacht voor het begrenzen van gedrag van begeleiders, wanneer dit in de onderlinge interactie niet professioneel is.

Tekst: Henk Galenkamp
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 308 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Lastig gedrag van leerlingen maakt veel leraren handelingsverlegen. Een primaire, impulsieve reactie op grensoverschrijdend gedrag heeft meestal een averechts effect. Begeleiders worden dan gevraagd ter ondersteuning. Hoe te handelen? Wat te zeggen? Wat te doen en wat te laten? Hans Kaldenbach legt uit hoe je in taal en gebaar verbinding kunt maken met de leerling om zo het gedrag te de-escaleren en om te buigen.

Interview: Josje Jaasma
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 360 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Column Sansevieria, over hoe ambtelijke molens soms wel sneller draaien.
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1297 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In sommige groepen binnen het basisonderwijs is sprake van hardnekkig probleemgedrag, waardoor lesgeven praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Kees van Overveld beschrijft de kenmerken en geeft aan met welke strategieën ongewenst gedrag effectief kan worden tegengaan.

Tekst: Kees van Overveld
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 345 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sommige kinderen missen de grip op hun eigen gedrag, ze kunnen zichzelf niet genoeg sturen. Ze zijn snel afgeleid en vinden het lastig om te functioneren in een groep. Wat kun je doen om de ontwikkeling van zelfregulatie bij deze kinderen te stimuleren?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 235 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het onderwijs is doorgeschoten met talloze vernieuwingen en hulpprogramma's die slechts leiden tot de bevestiging dat er normale kinderen zijn en kinderen die afwijken, aldus Peter Mol. Volgens hem kan een provocatieve houding van de begeleider ertoe bijdragen dat het tij gekeerd wordt.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 138 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe geef je de juiste hulp aan leerlingen met een gedragsvraagstuk? Veel scholen worstelen hiermee. Samenwerkingsverband de Eem wil hen hierbij ondersteunen en kwam een innovatieve methode op het spoor: de Familieklas. In de Familieklas werken ouders en school samen om een leerling te helpen gewenst gedrag aan te leren.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 174 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Column Sansevieria: Zachte Tegels van januari 2018
10-07-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 2020 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling