Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Recensie van de boeken: Gedrag is een vak. Opbrengstgericht werken aan gedrag en Gedrag is een signaal. Een passende aanpak voor opvallend gedrag uit 2016
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1196 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Jellie Wagenaar is gedragsspecialist en beeldbegeleider. Zij ondersteunt scholen
op weg naar passend onderwijs via een handelingsgerichte- en oplossingsgerichte
werkwijze. Wagenaar laat zich daarbij leiden door een zelf gepresenteerde vraag
en behoefte en gaat uit van â??de kracht van de ander.â?? Met redactielid Nettie Kramer
gaat zij dieper in op haar praktijk.
Interview: Nettie Kramer
20-09-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1210 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' uit 2015
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 542 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De recensie van het in 2014 uitgegeven boek 'Prisma Co-Teaching' door Dian Fluijt
04-06-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 248 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Beter Begeleiden Digitaal van september 2013 stond een artikel over de Almeerse OBS De Hasselbraam. Het schoolteam was dat schooljaar aan de slag gegaan met de pilot van passend onderwijs. Directeur Marc Vrakking beschrijft hoe het proces is verlopen.
18-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 326 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het algemeen reageren directies, ib’ers en leraren positief als ze gevraagd wordt of ze aan opbrengstgericht werken (OGW) doen. De inspectie heeft echter een ander beeld: zo’n 30 procent werkt opbrengstgericht. Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen wat scholen denken te doen en de inschatting van de inspectie? Hebben ze het wel over hetzelfde? Hebben ze een gemeenschappelijk concept met betrekking tot OGW? Onderwijsconsultant Cees Bos meent van niet. Daarom lijkt het hem goed om ‘opbrengstgericht’ nog maar eens nader te definiëren, en dan direct te bepalen wat nu eigenlijk de kern is van OGW.

Tekst: Cees Bos
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 603 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wanneer de Inspectie een onvoldoende heeft gegeven voor het taal- of rekenonderwijs, is dat schrikken. Ieder teamlid voelt dan aan dat er iets moet gebeuren. Maar wat is wijsheid? Koop je de nieuwste methode, laat je een specialist een studiedag verzorgen of buig je je opnieuw over de Citoresultaten? Het zijn allemaal waardevolle opties, maar het kan ook anders: focus op het versterken van het vakmanschap van individuele leerkrachten en het team als geheel. Schoolontwikkeling met beeldbegeleiding is een effectieve manier om opbrengstgerichter te leren werken.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 289 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van analyses van resultaten van de huidige Cito-spellingtoets versus het traditionele dictee maakt Lidy Peters - leerkracht, intern begeleider en leesspecialist -, duidelijk wat professionals uit de onderwijspraktijk tegen de inhoud van de toets hebben.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 484 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vanaf 1 mei 2009 heeft de LBib een serie artikelen gepubliceerd onder de noemer: gedeelde zorg is betere zorg; de Ib’er als spin-in-het-zorgnetwerk. De artikelen gaan in op actuele thema's en sluiten nauw aan bij de inhoud van de Wegwijzer voor de interne begeleider, als spil in de samenwerking met externe zorgpartners. Dit artikel betreft de 1 zorgroute in de praktijk.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 654 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 121 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling