Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Absences zijn epileptische aanvallen met korte momenten van afwezigheid. De omgeving merkt ze vaak niet op of herkent ze niet. Vaak ook worden ze verward met dromerig gedrag. Als een kind absences heeft, mist het steeds stukjes informatie. Hierdoor kan het zich anders gaan gedragen en/of kunnen er leerproblemen ontstaan.

Tekst: Desirée Jenniskens
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 251 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het Epilepsiefonds heeft voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs verschillende materialen over epilepsie. Maar ook ouders kunnen de informatie gebruiken om meer te weten komen over epilepsie bij kinderen. In dit document staan directe verwijzingen naar deze materialen en naar de website
09-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 269 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Eenvoudige kaart waar in korte stappen staat, wat epilepsie is, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen bij een aanval. Hierin word ook over absence gesproken.
12-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 166 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Presentatie van de door Jerome Gijselaers gehouden presentatie De biologie van goed presteren op de Beurs Beter Begeleiden.
23-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1140 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het leren schrijven is een doorgaand leerproces dat ook van invloed is op de ontwikkeling van rekenen, lezen en spellen. De neurologische ontwikkeling en motorische geoefendheid speelt hierbij een grote rol. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het schrijven besproken en worden met praktische handvatten gegeven. Hierbij is extra aandacht voor de te maken keuzes, zoals die tussen het blokschrift en/of het verbonden schrift.

Tekst: Janneke Jonker

12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 226 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het onthouden en bewerken van informatie, kort gezegd het werkgeheugen, kan op verschillende manieren verbeterd worden. Zo kan met gerichte training de capaciteit van het onthouden vergroot worden (Klingberg, 2011) en wordt via leerstrategieën de kwaliteit van het bewerken verbeterd (de Boer et al., 2013). Hoe beter je het bewerken aanleert, des te minder het werkgeheugen (over)belast zal raken. Maar hoe doe je dat?

Tekst: Berrie Gerrits en Mariëlle Gerrits-Entken
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1957 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Kun je de volgende cijfers achterstevoren nazeggen: 5-2-7-8?’ Wat is hoogbegaafdheid en hoe kan dit worden gediagnosticeerd? Hoe kan de eerder gegeven opdracht bijdragen aan het werkgeheugen van hoogbegaafde leerlingen? Wat is van belang binnen het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen?

Tekst: Christel de Vos
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 2074 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Interview begaafde leerling
‘Het gaat om het denkproces; je moet ze leren denken!’

Thomas zat als kleuter in mijn groep en bleek in de loop van zijn schoolcarrière een hoogbegaafde leerling te zijn. Hoe heeft hij zijn schooltijd in het po en vo ervaren? Kijkt hij terug op een passend onderwijsaanbod? En hoe gaat het nu hij aan de universiteit in Rotterdam studeert? Een gesprek met Thomas van Driel (19) en zijn moeder, Mirna van Vliet.

Interview: Lidy Peters
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1796 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Het Tienerbrein' door Jelle Jolles, over de adolescent tussen biologie en omgeving.
07-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 226 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling