Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Perfectionisme bij jongeren is een onderbelicht thema. Immers, ‘het gaat toch goed?’ Maar de goede schoolresultaten verbloemen vaak een pijnlijk leven, vol angst, dwang en een loerende burn-out. De praktijk wijst uit dat veel dertigjarigen die kampen met een burn-out of dwangprobleem, vaak een lange geschiedenis kennen van een niet-onderkende en niet-begeleide vorm van perfectionisme.

Tekst: Ard Nieuwenbroek
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 391 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Soms wil het met de begeleiding van een leerling gewoon niet zo lukken. Het kind komt niet in beweging, lijkt de moed al bij voorbaat te hebben opgegeven of laat faalangstig gedrag zien. Tijd om eens te kijken naar de overtuigingen die de leerling over zichzelf heeft: zijn mindset.

Tekst: drs. Floor Raeijmaekers
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1799 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Verlegenheid komt veel voor. Bij sommige kinderen gaat dit echter verder dan ‘gewone’ verlegenheid. Zo zijn er kinderen die compleet verstijven als er iets aan ze wordt gevraagd of die volharden in zwijgen. Met geen mogelijkheid zijn ze tot beweging of aan het praten te krijgen. Extra hulp is dan nodig, want hier is mogelijk sprake van een angststoornis die gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind en waarvoor behandeling en preventie van chronische problemen belangrijk is (Gregory A.M. et al., 2007).

Tekst: Hilde van Braam van Vloten, Maretha de Jonge & Jessica de Pagter
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 890 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Signaleren, accepteren en aanpakken

Volgens de Peiling Jeugd en Gezondheid (2005) heeft 4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar last van angst- en stemmingsproblemen. Dit percentage ligt hoger bij jongeren van 13 jaar en ouder. Faalangst komt veel voor bij kinderen en adolescenten. De risico´s op het gebied van de (leer)ontwikkeling voor deze kinderen zijn ongunstig als dit niet op tijd wordt aangepakt.

Tekst: Ingrid Nuijt
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 330 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van de boekjes 'Ik kan het!' en 'Je kunt het!'
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 141 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van Je bibbers de baas, faalangsttraining voor kinderen, de handleiding en het werkboek.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 285 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een recensie van de boeken
- Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt,
- Wat kun je doen als je niet durft te gaan slapen,
- Wat kun je doen als je snel boos bent,
- Wat kun je doen als je gedachten vastlopen.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 344 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie: Handle with care - Passend handelen bij leerbelemmeringen
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 378 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling