Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Sinds dit schooljaar is het interventie-programma Bouw! beschikbaar. Hiermee kunnen ernstige leesproblemen effectief worden voorkomen. In dit artikel wordt het programma Bouw! beschreven, de rol van de onderwijsprofessional belicht en lees je over de ervaringen van stichting Veldvest en basisschool De Nautilus.
Tekst: Marleen Korf & Aryan van der Leij
18-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 364 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van analyses van resultaten van de huidige Cito-spellingtoets versus het traditionele dictee maakt Lidy Peters - leerkracht, intern begeleider en leesspecialist -, duidelijk wat professionals uit de onderwijspraktijk tegen de inhoud van de toets hebben.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 484 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het opzoekboekje uitgegeven door Braams en partners
11-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 452 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Receinsie van 'De spelkist' en middel om kinderen te helpen die moeite hebben met werkwoordspelling
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 334 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beschrijving van de CED-leerlijn voor spelling
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 144 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Volgens Bosman is het niet verantwoord dat Cito een deel van het dictee vervangen heeft door een meerkeuzetoets
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 876 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De protocollen Leesproblemen en Dyslexie die in 2011 zijn herzien, beschrijven hoe goed lees- en spellingonderwijs en begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen vorm kan krijgen. In de protocollen staat de leerkracht centraal.
De verantwoordelijkheid voor goed lees- en spellingonderwijs ligt echter bij het gehele team waarbinnen iedereen een eigen taak vervult. In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op de specifieke taken van de intern begeleider.
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 146 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling