Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1200 documenten gevonden

Magazine Veilig

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat we je aanbieden. Het…

 

Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL (BBD april 2019)

Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. In het maartnummer van Beter Begeleiden Magazine gaven Selma Ruiter en Francien…

 

Literatuurlijst behorende bij het artikel Zelfbeeld en motorische vaardigheden (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel “Zelfbeeld en motorische vaardigheden” van Johannes Noordstar

 

De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ van Machiel Karels van maart 2019.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden’ (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst behorende bij het artikel ‘Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden’ van Floor van Loo en Emiel van Doorn (Beter Begeleiden…

 

(Les)materiaal Epilepsie

Het Epilepsiefonds heeft voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs verschillende materialen over epilepsie. Maar ook ouders kunnen de informatie…

 

Recensie: Kei in hoogbegaafdheid (BBM mrt 2019)

Recensie van het in 2018 verschenen boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’

 

Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden! (BBM mrt 2019)

Vrijwel alle menselijke activiteiten bevatten een cognitief element. Dat is een van de vele redenen om bewust en expliciet de…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM mrt 2019)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Zelfbeeld en motorische vaardigheden: theorie en praktijk (BBM mrt 2019)

Kinderen met een motorische achterstand ervaren problemen met het uitvoeren van activiteiten als buiten spelen, de gymles en schrijven. Zij…

 

Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL (BBM mrt 2019)

Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. Selma Ruiter en Francien Geerds beschrijven wat er veranderd is ten opzichte…

 

Perfectionisme: een onderschat probleem (BBM mrt 2019)

Perfectionisme bij jongeren is een onderbelicht thema. Immers, ‘het gaat toch goed?’ Maar de goede schoolresultaten verbloemen vaak een pijnlijk…

 

Eindtoets basisschool: terug naar het doel (BBM mrt 2019)

De eindtoets in groep 8 zorgt voor veel discussie. Logisch, want alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig…

 

Recensie: Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker (BBM mrt 2019)

Recensie van het in 2018 uitgegeven boek ‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, Hoe word ik in 8…

 

Interview: ‘Het gaat niet om cijfers, maar om wat de leraar ziet’ (BBM mrt 2019)

Saskia Prins geeft al jaren les aan (hoog)begaafde leerlingen, slaagde cum laude voor de opleiding specialist begaafdheid en kreeg de…

 

Informatie over epilepsie voor leerkrachten

Eenvoudige kaart waar in korte stappen staat, wat epilepsie is, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM jan 2019)

Beschrijving van de must reads: Ontwikkelingsstoornis bij leerlingen, Leerlingen met een specifieke hulpvraag en De klas in beeld.

 

Begeleiden bij dyscalculie (BBM jan 2019)

Dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit wijst op een zorgwekkende ontwikkeling: de gemiddelde rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen neemt af. In…

 

Recensie: Zelfsturing in de klas (BBM jan 2019)

Recensie van het boek Zelfsturing in de Klas, Over aandacht, executieve functies en rust.

 

De Kracht van samen! (BBM jan 2019)

De LBBO heeft er een nieuwe tak bij. Sinds 1 januari 2019 is de Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB)…

 

Recensie: Wees onzichtbaar (BBM jan 2019)

Recensie van het in 2017 uitgekomen boek: ‘Wees onzichtbaar’

 

Intermezzoklas (BBM jan 2019)

Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school Even op adem komen, zo kun je dit…

 

Recensie: En wat als we u weer eens gewoon gingen lesgeven? (BBM jan 2019)

Recensie van het in 2018 door uitgeverij Pica uitgegeven boek: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

 

Hoe ga je om met een KOPP-/KVO-leerling? (BBM jan 2019)

Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen,…

 

Een ‘sorteerbox’ voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften? (BBM jan 2019)

Orthopedagoog Inge Zweers promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de plaatsingskeuze en het functioneren van leerlingen…

 

Interview: Jaap Versfelt, Stichting leerkracht (BBM jan 2019)

Wat brengt een McKinsey-ingenieur die vier dagen per week de wereld rondreist ertoe zich met het Nederlandse onderwijs te gaan…

 

Jonge-kindspecialist belangrijker dan ooit (BBD feb 2019)

De Landelijke Beroepsgroep voor jonge-kind-specialisten (LBjK) benadrukt het belang van goed opgeleide jonge-kindspecialisten. In dit artikel geven zowel docenten van…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM nov 2018)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

De robot in de klas? (BBM nov 2018)

Robots zijn onder ons. Ze maaien ons gras, stofzuigen en dragen onze bagage. Voorzien van ‘sociale vaardigheden’ spelen ze voor…

 

Maatwerk in het onderwijs (BBM nov 2018)

Onderzoek naar leraarsturing, leerlingsturing en de rol van ict In het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is door…

 

Ict voor de begeleider: lust of last? (BBM nov 2018)

De begeleider in het onderwijs heeft de beschikking over talloze digitale hulpmiddelen. Beter Begeleiden hield een mini-enquête onder begeleiders over…

 

Recensie: Onderwijs in tijden van digitalisering (BBM nov 2018)

Recensie van het door uitgeverij Boom uitgegeven boom ‘Onderwijs in tijden van digitalisering’

 

Interview: Ict en kleuters: zinvolle toevoeging of rem op de ontwikkeling? (BBM nov 2018)

Jonge kinderen leren spelend; met blokken, klei, water, prentenboeken, verkleedkleren en noem maar op. Moeten we daar digitale middelen aan…

 

recensie: Kleppen dicht! Effectief leren met ICT (BBM nov 2018)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek Kleppen dicht! Effectief leren met ICT

 

Beeldcoaching met virtual reality: de praktijk (BBM nov 2018)

Naast het onderzoek van de Fontys Hogeschool in Eindhoven is er ook op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek verricht…

 

Synchroon coachen met een oortje: the next step! (BBM nov 2018)

Het coachen en begeleiden van leraren is volop in ontwikkeling. Een van deze ontwikkelingen is synchroon coachen, een methodiek die…

 

Technologie in dienst van effectief onderwijs (BBM nov 2018)

Marcel Schmeier en Harmen Veldhuis zien een zorgwekkende ontwikkeling in het onderwijs: technologische hulpmiddelen worden zaligverklaard zonder dat goed gekeken…

 

Interview: Doe die laptops uit als ze niet nodig zijn (BBM nov 2018)

Schermen in de klas: is dat nu wel of niet goed? Als je op zoek gaat naar een antwoord stuit…

 

Tijdloze ‘must reads’; Topboek (BBM sept 2018)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Nieuwe tool voor beeldcoach: virtual reality-bril (BBD feb 2018)

Erwin Faasse, onderwijskundige, beeldcoach en docent aan de HvA Academie, deed een pilot waarbij een groep docenten werd gevolgd met…

 

asdasd

asdasd

 

Recensie: Slagvaardig met snelle kleuters (BBD juni 2018)

Recensie van de in 2017 uitgegeven map ‘Slagvaardig met snelle kleuters’

 

Recensie: Wijzer in executieve functies (BBD juni 2018)

Recensie van de in 2017 uitgegeven exemplaren van Wijzer in executieve functies groep 1-4 en 5-8

 

Recensie: Hoogsensitief (BBD juni 2018)

Recensie van het in 2016 verschenen boek Hoogsensitief van Elke van Hoof

 

Verslag: Inspiratiemiddag LBbb 4 april 2018: Taal van het beeld (BBD juni 2018)

De taal van het beeld Net als taal kent beeld zijn eigen grammatica; regels waaraan een goed beeld moet voldoen.…

 

Verrijking als middel voor het hogere doel (BBM juni 2018)

Verrijking als middel voor het hogere doel Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen, moet het standaardcurriculum…

 

Recensie: Handboek professioneleschoolcultuur (BBM sept 2018)

Recensie van het in 2018 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Handboek professionele schoolcultuur’ focus op koers en gedrag

 

Schoolbrede aandacht voor het getraumatiseerde kind (BBM sept 2018)

In april van dit jaar verscheen het boek De traumasensitieve school van Anton Horeweg. Hierin legt hij uit hoe schoolbrede…

 

Krachtgericht coachen met beeldopnamen (BBM sept 2018)

Beeldbegeleiding is een effectieve vorm van coaching van leraren en leerlingen. Door je bewust te worden wie je bent als…

 

Moet woordenschat een vak zijn op de basisschool? (BBM sept 2018)

In haar artikel in de Beter Begeleiden van maart 2018, getiteld Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool?…

 

Effectief coachen is vragen stellen en feedback geven (BBM sept 2018)

Vaak worden vragen gezien als een onderdeel van feedback. Of men denkt dat een vraag ook feedback is. Als je…

 

Wat werkt wel tegen pesten? (BBM sept 2018)

Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek Wat werkt tegen pesten? gepresenteerd. In opdracht van het Ministerie…

 

Recensie: Gedraag je! (BBM sept 2018)

Recensie van het in 2017 uitgekomen boek ‘Gedraag je!’ Toegepaste gedragsleer voor een goed leerklimaat in de klas.

 

Het kwaliteitsregister voor begeleiders (BBM sept 2018)

‘Door je te registreren, laat je zien dat je bewust werkt aan je ontwikkeling’ Als je lid bent van de…

 

Gepersonaliseerd leren op het vmbo (BBM sept 2018)

Op CSG Het Noordik in Almelo krijgen de vmbo-leerlingen op een andere manier onderwijs. Met de Aanpak Vmbo Anders stippelen…

 

cao primair onderwijs 2018-2019

De cao primair onderwijs ingaande op 1 augustus 2018

 

Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een…

 

Recensie: Yoga voor peuters en kleuters

Recensie van het in 2018 verschenen boek Yoga voor peuters en kleuters

 

De mijlpaal van het leren schrijven (BBM mei 18)

Schrijven stelt ons in staat om op een gestructureerde manier gedachten en kennis weer te geven. Daarnaast speelt het een…

 

Beter laat dan nooit (BBM mei 18)

Motorische problemen bij kinderen worden idealiter in de onderbouw van het basisonderwijs gesignaleerd en aangepakt. Soms komen er echter leerlingen…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM mei 18)

Hanneke Poot-van der Windt en Birgitte ten Hove bespreken in de rubriek Topboek! hun favoriete boek m.b.t. beweging en motoriek.…

 

Hoe ondersteun je een goede motorische ontwikkeling? (BBM mei 18)

Onderzoek toont aan dat kinderen met minder goede motorische vaardigheden in het bewegingsonderwijs vooral baat hebben bij impliciete instructies. Maar…

 

Sorry, ik ben onhandig! (BBM mei 2018)

Iedereen kent ze wel: leerlingen die altijd als laatste gekozen worden bij gym of geregeld over hun eigen benen struikelen.…

 

Recensie: Leren in beweging (BBM mei 18)

Recensie van het in 2016 uitgekomen boek ‘Leren in beweging, activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters’.

 

Bewegen en leren gaan hand in hand (BBM mei 18)

De laatste jaren is de relatie tussen motoriek en cognitie een veelbesproken onderwerp van onderzoeken en studiedagen. Maar hoe zit…

 

Interview Hanneke Poot: ‘Kennis over motorische ontwikkeling wordt ondergewaardeerd’ (BBM mei 18)

Het door Lidy Peters afgenomen interview met kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher Hanneke Poot-van der Windt.

 

Presentatie Jérôme Gijselaers BBB2018

Presentatie van de door Jerome Gijselaers gehouden presentatie De biologie van goed presteren op de Beurs Beter Begeleiden.

 

Presentatie Jitske Kramer BBB2018 Wow! Tribes en Verschillen

Presentatie van de door Jitske Kramer gehouden lezing tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2018

 

recensie: De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar (BBD april 2018)

Recensie van het door LannooCampus uitgeven boek De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar

 

Vervolg op Parel passend onderwijs Daan (BBD april 2018)

In februari 2016 verscheen dit ‘pareltje’ over Daan, een leerling met PDD NOS en ADHD. Met de juiste ondersteuning lukte…

 

Recensie: Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les (BBD april 2018)

Een recensie van het in 2017 uitgegeven boek van Leuker.nu ‘Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les’

 

Beeldbegeleiding met Notivid (BBD april 2018)

Beeldbegeleiders zijn gehouden aan het beroepsprotocol waarin staat hoe zij met gemaakte beelden en privacy omgaan. In deze digitale tijd…

 

Verslag netwerkbijeenkomst regio-west Aan de slag met werkdruk (BBD april 2018)

Onder het motto ‘Relaxed 2018 in’ organiseerde LBBO Regio-west begin dit jaar in Zoetermeer een netwerkbijeenkomst over werkdruk. Hante Visser…

 

Het schrijfproces: een leerlijn van kleuter tot schoolverlater (BBD april 2018)

Het leren schrijven is een doorgaand leerproces dat ook van invloed is op de ontwikkeling van rekenen, lezen en spellen.…

 

VMVK vragenlijst kleuters (bij artikel Het schrijfproces BBD april 2018)

In het artikel van Janneke Jonker over het schrijfproces in groep 1 t/m 8 wordt verwezen naar deze vragenlijst.

 

Functieomschrijving Jonge-kindspecialisten

Vanuit de beroepsstandaard voor jonge-kindspecialisten, de functieomschrijvingen

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM mrt 2018)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Recensie: Autisme of Taalontwikkelingsstoornis? (BBM mrt 2018)

Recensie van het door Garant uitgegeven boek van Dienne Kamphuis ‘Autisme of Taalontwikkelingsstoornis?’

 

interview: Martie Slooter: ‘De vijf rollen zijn de basis, en nu verder!’ (BBM mrt 2018)

Voor veel coaches in het voortgezet onderwijs zijn ‘De vijf rollen van de leraar’ van Martie Slooter een leidraad in…

 

Bewerken en begrijpen: op de grens van intelligentie en werkgeheugen (BBM mrt 2018)

Het onthouden en bewerken van informatie, kort gezegd het werkgeheugen, kan op verschillende manieren verbeterd worden. Zo kan met gerichte…

 

Recensie: Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces (BBM mrt 2018)

Recensie van het door Acco in 2017 uitgegeven ‘gele boek’ Handelingsgericht werken van Noelle Pameijer

 

De onderwijsprofessional als lijdend voorwerp, Angst en agressie in de school (BBM mrt 2018)

Iedere school streeft naar plezierige contacten met ouders. Met een klein deel van de ouders verloopt de communicatie minder prettig.…

 

Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool (BBM mrt 2018)

Betty van Dam is Neerlandicus en directeur op een basisschool in Rotterdam. Zij vindt dat het oefenen en toetsen van…

 

Mythes over hoogbegaafdheid ontkracht (BBM mrt 2018)

Hoogbegaafdheid is nog altijd omgeven door een aantal misvattingen. Het is van belang deze mythes te ontkrachten, met als doel…

 

interview Anton Horeweg: ‘handel preventief in plaats van curatief’ (BBM mrt 2018)

De rol van de gedragsspecialist lijkt in het basisonderwijs nog onderbelicht. Aanleiding voor Beter Begeleiden om in gesprek te gaan…

 

Functieomschrijvingen Gedragsspecialist

Vanuit de beroepsstandaard voor gedragsspecialist, de functieomschrijvingen

 

Aan de slag met het werkdrukakkoord

Infographic Aan de slag met het werkdrukakkoord

 

Formatieve assessment in theorie en praktijk

Het leren van de leerling vanuit ander perspectief Scholen willen ontwikkelingsgericht werken en leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces. Het…

 

Recensie: Druk in de klas, leerkrachtmethode (BBM jan 2018)

Recensie van het pakket Druk in de klas, leerkrachtmethode dat in 2017 door Boom Uitgevers is uitgegeven.

 

Tijdloze must reads- Topboek (BBM jan 2018)

Rubriek uit Beter Begeleiden Magazine waarin 2 must reads worden besproken. Dit keer Beinvloed anderen begin bij jezelf van Bert…

 

De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling (BBM jan 2018

De leraar kan een enorm positieve invloed hebben op het leven van een mishandeld kind. Positieve ervaringen binnen een hoogwaardige…

 

Beeldbegeleiding als basis voor een groepshandelingsplan (BBM jan 2018)

Beeldbegeleiding is vooral bekend als een methodiek voor het verder ontwikkelen van het vakmanschap van een leraar. De toepassing van…

 

Recensie: De toekomst van de intern begeleider (BBM jan 2018)

Recensie van het door Instondo uitgegeven boek ‘De toekomst van de intern begeleider’

 

Wat betekent de Wet Beroep Leraar voor begeleiders? (BBM jan 2018)

Veel begeleiders in het onderwijs hebben van oudsher ook een lesbevoegdheid, nog steeds een aanstelling als leraar en staan in…

 

Module bereidt ib’er voor op pittige taak (BBM jan 2018)

Van ib’er naar coördinator passend onderwijs Met de komst van passend onderwijs is de rol van de ib’er veranderd. Steeds…

 

Omgaan met weerstand in je team (BBM jan 2018)

Stel, je wilt in je school veranderingen doorvoeren, maar wordt geremd door terughoudendheid van een of meer collega‘s. Hoe zorg…

 

Recensie: Veranderend toezicht (BBM jan 2018)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Veranderend toezicht, werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’

 

Interview: Aleid Beets-Kessens (BBM jan 2018)

Op 31 oktober jongstleden kreeg Aleid Beets-Kessens het eerste exemplaar aangeboden van de Beroepsstandaard jonge-kindspecialist. Niet voor niets, want zij…

 

Didactief speciaal: Leraren: we hebben ze hard nodig

Creatieve aanpakken van scholen en pabo’s om personele tekorten te verminderen. Tips om de werkdruk te verlagen. Professionaliseren door bij…

 

Overzichtlijst met instanties m.b.t. kindermishandeling

Een overzicht van de instanties m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld waarbij vermeld is wat de instantie kan betekenen.

 

Recensie: Startboek Skillis

Recensie van het in 2017 door de CED-groep uitgegeven ‘Startboek Skillis, toekomstgericht leren voor groep 5 t/m 8’

 

Verslag: Inspiratiemiddag LBbb Eigenaarschap in beeld (BBD dec 2017)

De Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders (LBbb) organiseert elk jaar een bijeenkomst voor haar leden. Op 8 november werd in de…

 

Verslag Congres Hoogbegaafdheid (BBD dec 2017)

Op 26 september organiseerde het Euregionaal Congresbureau de tweede editie van het jaarlijkse Congres over hoogbegaafdheid in de Jaarbeurs in…

 

Verslag: Leren zichtbaar maken in actie (BBD dec 2017)

Op 2 en 3 november vond in Nieuwegein het congres ‘Leren zichtbaar maken’ plaats, georganiseerd door Bazalt, RPCZ, HCO en…

 

Kinderen met een ouder in detentie (BBD dec 2017)

De afwezigheid van een ouder, vanwege een gevangenisstraf, heeft een grote impact op het dagelijks leven en de ontwikkeling van…

 

Literatuurlijst bij De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling (BBD dec 2017)

In het Beter Begeleiden Magazine van januari 2018 staat een artikel van Peter Mol over de rol van de leraar…

 

Recensie: Waarderend leren in het vo (BBD dec 2017)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Waarderend leren voor het vo’

 

Recensie: Gesprekskaarten (BBD dec 2017)

Recensie van de in 2016 uitgegeven gesprekskaarten van Loes van Gemert

 

Anders dromen, durven, doen met je groep! (BBD dec 2017)

Klassenaanpak met behulp van video-opnames Esther Jager is directeur van De Zonnewijzer in Bussum. Zij beschrijft de ervaringen van haar…

 

Verslag Nationale EN Conferentie (BBD dec 2017)

Op 27 september jongstleden hield Lexima Academie in CineMec in Ede de Nationale EN Conferentie. Het thema ‘Diversiteit is de…

 

Handreiking ruimte in regels

Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Deze handreiking maakt helder over…

 

In gesprek met de leerling werken aan verrijking (BBM nov 2017)

Elke school streeft naar een brede ontwikkeling van haar leerlingen en daar zijn verschillende benaderingen voor. Naast veel inspiratie, biedt…

 

Aan de slag met talentbeleid (BBM nov 2017)

Een goed gedifferentieerde instructie en verwerking, compacten en verrijken van de basisstof; een school moet veel in huis hebben om…

 

Recensie: leren zichtbaar maken met formatieve assessment (BBM nov 2017)

recensie van het in 2016 verschenen boek van Bazalt ‘leren zichtbaar maken met formatieve assessment’

 

Groeigericht begeleiden (BBM nov 2017)

Soms wil het met de begeleiding van een leerling gewoon niet zo lukken. Het kind komt niet in beweging, lijkt…

 

Recensie: De mythe van het gemiddelde (BBM nov 2017)

Recensie van het boek ‘De mythe van het gemiddelde’ succesvol zijn in een wereld voor gelijken van Todd Rose

 

Zo begeleid je een dubbelbijzondere leerling

Begaafde leerlingen die in hun ontwikkeling geremd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis worden dubbelbijzondere leerlingen genoemd. In dit artikel…

 

Hoe maak je onderwijs passend voor begaafde leerlingen? (BBM nov 2017)

Kwadraatonderwijs is een bijzondere vorm van passend onderwijs voor begaafde kinderen. Herman Langhorst, directeur van PCBO Meppel en Kwadraat, is…

 

Hoogbegaafdheid en het werkgeheugen (BBM nov 2017)

‘Kun je de volgende cijfers achterstevoren nazeggen: 5-2-7-8?’ Wat is hoogbegaafdheid en hoe kan dit worden gediagnosticeerd? Hoe kan de…

 

Interview hoogbegaafde Thomas (BBM nov 2017)

Interview begaafde leerling ‘Het gaat om het denkproces; je moet ze leren denken!’ Thomas zat als kleuter in mijn groep…

 

Beter Begeleiden Magazine november 2017 (online bladerexemplaar)

Vanwege de grote belangstelling hebben we een online bladerexemplaar beschikbaar gesteld van het thema nummer (hoog)begaafdheid van november 2017. In…

 

Vraag van een lid over de externe inzet tijdens onderwijsleertijd (BBD okt 2017)

raag van een lid beantwoord Vraag: Binnen het primair onderwijs worden er externen ingezet om leerlingen passende ondersteuning te geven.…

 

Recensie: Minder onderwijzen, meer leren (BBD okt 2017)

Recensie van het in 2016 door Bazalt uitgegeven boek ‘Minder onderwijzen, meer leren’

 

De Meldcode en de praktijk van alledag (BBD okt 2017)

De Meldcode en de praktijk van alledag Hoe werkt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk? Marianne Bookelmann,…

 

Verslag: Pica onderwijscongres

Verslag van het Pica onderwijscongres van 20 september 2017 door Engelien Houben-Feddema

 

Interview: Creatieve oplossingen met digitaal knutselen (BBD okt 2017)

In de tijd dat Pauline Maas afstudeerde als docent Nederlands en textiele werkvormen, was er sprake van een hoge werkeloosheid…

 

Recensie: Hoe komen we van deze rotonde? (BBD okt 2017)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Hoe komen we van deze rotonde?’

 

Verslag Congres Mindset in hulpverlening en onderwijs (BBD okt 2017)

Verslag congres Mindset in hulpverlening en onderwijs Motivatie en zelfvertrouwen Op donderdag 14 september bezocht ons redactielid Nettie Kramer het…

 

Literatuurlijst bij artikel Hoogbegaafdheid en werkgeheugen (BBD okt 2017)

Dit artikel kun je lezen in het Beter Begeleiden Magazine van november 2017. De auteur heeft voor dit artikel geput…

 

Verslag: Flipping the Classroom (BBD okt 2017)

Verslag docententraining Start Flipping the classroom Op 21 juni jongstleden organiseerde het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum,…

 

Mamma, mijn hoofd staat uit op school (BBD okt 2017)

‘Mama, mijn hoofd staat uit op school’ Een moeder van een hoogbegaafd kind, zelf een talentbegeleider, beschrijft de onmacht, het…

 

Wanneer is een kindgesprek passend? (BBM sept 2017)

Psychologe Martine Delfos is een autoriteit op het gebied van gesprekvoering met kinderen en adolescenten. In dit artikel houdt zij…

 

Hoe ondersteun ik een leerling met TOS? (BBM sept 2017)

Het is voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak onmogelijk om vanuit zijn beperking een hulpvraag op de juiste…

 

Recensie: Activerende en passende werkvormen (BBM sept 2017)

Recensie van het in 2017 door CPS uitgebrachte boek: Activerende en passende werkvormen

 

Vechtscheiding: het kind betaalt de rekening (BBM sept 2017)

Per jaar maken naar schatting 70.000 kinderen mee dat hun ouders gaan scheiden. In het geval van een vechtscheiding gaat…

 

Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen (BBM september 2017)

Veel basisscholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Ter ondersteuning bij belangrijke beslissingen rondom het taalonderwijs aan deze kinderen, kregen alle…

 

Recensie: Growth Mindset Pocketboek (BBM sept 2017)

Recensie van het Growth Mindset Pocketboek, dat in 2017 is uitgegeven door Bazalt

 

Werk aan een positieve groep (BBM sept 2017)

Wat doe je als schoolteam met een onrustig, negatief klimaat in een klas, waar je maar geen grip op krijgt?…

 

Begeleiding van startende leraren: dit werkt (BBM sept 2017)

Recent onderzoek wijst uit dat bijna een op de vijf startende docenten binnen vijf jaar een andere carrière zoekt (zie…

 

Lezing: Groepsplannen en spel (conferentie2017)

Presentatie van de lezing van Groepsplannen en spel, een interactieve lezing/workshop waarbij Emilie Groot met de aanwezige jonge kind specialisten…

 

Lezing, Kiva, samen maken we er een fijne school van (conferentie2017)

Presentatie van de lezing ‘Kiva, samen maken we er een fijne school van. De lezing werd op 22 maart tijdens…

 

Lezing: Intervisie in beeld (conferentie2017)

Presentatie van de lezing ‘Intervisie in beeld’ die op 22 maart 2017 gehouden werd door Marjo van Hulten en Tineke…

 

Lezing: Ouderbetrokkenheid 3.0 (conferentie2017)

Lezing Ouderbetrokkenheid 3.0, van informeren naar samenwerken, die op 22 maart 2017 tijdens de conferentie Beter Begeleiden werd gehouden door…

 

Lezing: Handelingsgericht werken in passend onderwijs.(conferentie2017)

De presentatie van de lezing Handelingsgericht werken, recente ontwikkelingen en ervaringen: de cruciale rol van de intern begeleider. Deze werd…

 

Je doet meer dan je denkt! (BBD juni 2017)

Aan de slag met Kerndoel 38 Hoe leer je kinderen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit en gender? Je…

 

Groepsdynamica op het po en het vo (BBD juni 2017)

De eerste weken van het schooljaar zijn een essentiële periode als het gaat om groepsontwikkeling. Hoe gaat dat eraan toe…

 

Recensie: Het tienerbrein (BBD juni 2017)

Recensie van het boek ‘Het Tienerbrein’ door Jelle Jolles, over de adolescent tussen biologie en omgeving.

 

Groepsplanloos onderwijs (BBD juni 2017)

Sinds de introductie van het handelingsgericht werken is het Nederlands onderwijs gericht op het maken van groepsplannen en groepsoverzichten. Op…

 

Samen leren door beelden (BBD juni 2017)

Beeldbegeleiding in het onderwijs kent meerdere toepassingsgebieden. In dit artikel beschrijft ib’er en beeldcoach Carola van der Schrier de door…

 

Recensi: Mama, papa, weet je…? ik heb kwaliteiten! (BBD juni 2017)

Recensie van het in 2015 uitgegeven boek ‘Mama, papa, weet je…? ik heb kwaliteiten!’

 

Ib’ers over hun werk binnen passend onderwijs (BBD juni 2017)

In Beter Begeleiden Magazine van mei stond het artikel Intern begeleiders over passend onderwijs met de uitkomsten van het landelijke…

 

Verslag: studiedag werkgeheugen in de klas (BBD juni 2017)

Op 6 april jl. werd in de Jaarbeurs in Utrecht door Pearson Academy een studiedag georganiseerd die in het teken…

 

Ervaringen met Iris Connect (BBD juni 2017)

Iris Connect is een videotechniek waarbij leraren tijdens het lesgeven gevolgd wordt in al hun bewegingen, en vervolgens aan de…

 

Recensie: Flitsgesprekken (BBD juni 2017)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘Flitsgesprekken, 10 minuten intensief bezig met onderwijs’

 

Recensie: Passend voortgezet onderwijs, pedagogisch vakmanschap (BBM mei 2017

Recensie van het door Peter Mol geschreven en in 2016 door Lannoo Campus uitgebrachte boek ‘Passend voortgezet onderwijs, pedagogisch vakmanschap.

 

Onderwijsinspecteur Floor Wijnands: ‘Swv moet zorgen dat schoolbesturen hun zorgplicht kunnen nakomen’ (BBM mei 2017)

Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol binnen passend onderwijs. Naast het interne toezicht, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op…

 

Recensie: Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs (BBM mei 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs, door Peter de Vries en Peter de…

 

Stand van zaken passend onderwijs: Feiten en cijfers (BBM mei 2017)

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn er rapporten en publicaties verschenen die inzicht bieden in…

 

Passend onderwijs op het vmbo; ‘De achterkant van onze zorg is op orde, nu de voorkant!’ (BBM mei 2017)

Wernie Kamps, zorgcoördinator en leerlingbegeleider, en Akke Amsing, sectorleider Theoretische Leerweg en mavo van CS Vincent van Gogh zijn trots…

 

Hoofdbevindingen uit landelijk NCOJ-onderzoek ib’ers over passend onderwijs (BBM mei 2017)

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft veranderingen met zich meegebracht, niet alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden, maar ook…

 

Evaluatie passend ondewijs, de leerling aan het woord (BBM mei 2017)

In het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gevraagd naar hun ervaringen met, en…

 

Marc Dullaert: Begeleiders staan met hun voeten in de klei (BBM mei 2017)

Marc Dullaert was van 2011 tot 2016 de eerste Kinderombudsman van Nederland. Vervolgens zette hij voor de Verenigde Naties een…

 

Recensie: Autisme ontrafelen

Recensie van het in 2017 uitgebrachte boek ‘Autisme ontrafelen, indtroductie over autisme met het socioschema’ door Martine Delfos.

 

De omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, wat werkt echt? (BBD april 2017)

In elke klas zitten vaak meerdere leerlingen met druk, ongeconcentreerd of opstandig gedrag. Met de invoering van passend onderwijs is…

 

Verslag: nationaal congres leerlingbegeleiding (BBD april 2017)

Verslag van het 8e Nationaal congres leerlingbegeleiding gehouden op 11 maart 2017.

 

Verslag: Tweede bootcamp voor LANSbrekers (BBD april 2017)

Verslag van de tweede bootcamp voor LANSbrekers op 16 maart 2017

 

Verslag: Congres Talent in de klas (BBD april 2017)

Verslag van het op 16 februari 2017 gehouden congres ‘Talent in de klas’

 

Recensie: SEL, sociaal emotioneel leren als basis (BBD april 2017)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘SEL, sociaal emotioneel leren als basis’ geschreven door Kees van…

 

Sociale veiligheid op school (BBD april 2017)

Elke school is verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid van haar personeel en leerlingen. Om dit kracht bij te…

 

Krachtige Lichaamstaal (BBD april 2017)

De training Krachtige Lichaamstaal geeft leraren en beeldcoaches vertrouwen in de kracht van hun lichaamstaal. Dit jaar bestaat de training…

 

Recensie: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2015 en 2016 door LannooCampus uitgegeven boek en werkboek ‘Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet…

 

Passend onderwijs zonder thuiszitters (BBM mrt 2017)

Thuiszitten is een actueel onderwerp, in het onderwijs en in de politiek. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker heeft de volgende…

 

Tweeling op school: Samen of apart in de klas? (BBM mrt 2017)

Het aantal tweelingen is in de laatste decennia fors gestegen. Dit betekent dat het percentage tweelingen op scholen toeneemt. Dit…

 

Recensie: Betrokkenheid, de sleutel tot beter leren (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2016 door Bazalt uitgegeven boek ‘Betrokkenheid! De sleutel tot beter leren’ een bewerking van het boek…

 

Doubleren of doorstromen, wat is zinvol in het primair onderwijs? (BBM mrt 2017)

Nederland kent relatief gezien veel zittenblijvers, maar er zijn grote twijfels over het nut hiervan. Het heeft op de korte…

 

Hoe begeleid je een getraumatiseerd kind? (BBM mrt 2017)

Trauma is een actueel onderwerp. Zowel door het grote aantal vluchtelingenkinderen op scholen als door de toegenomen aandacht voor de…

 

Recensie: Meidenvenijn in het basisonderwijs, preventie en aanpak (BBM mrt 2017)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Meidenvenijn in het basisonderwijs, preventie en aanpak’ geschreven door Anke…

 

Interview: Kees van Overveld over sociaal emotioneel leren (BBM mrt 2017)

Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel…

 

Recensie: Wiebelen hulpkaarten (BBD feb 2017)

Recensie van het bij het boek Wiebelen en Friemelen in de klas behorende hulpkaarten.

 

Recensie: Actief schoolbeleid (BBD feb 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Actief schoolbeleid’ van Peter Mol.

 

Steun bieden aan vluchtelingkinderen (BBD feb 2017)

Vluchtelingenkinderen hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ook na aankomst in Nederland ervaren ze vaak nog veel stress, bijvoorbeeld over het…

 

Coachingstraject Sint Josephscholen, Nijmegen (BBD feb 2017)

Een coachingstraject kan helpen uitval bij startende leerkrachten te voorkomen, Stichting St. Josephscholen in Nijmegen heeft sinds juni 2015 twee…

 

Recensie: De Dyslexie-express (BBM jan 2017

Recensie van De Dyslexie-express uit 2011

 

Kennismaken met De Kennisrotonde (BBM jan 2017)

Tijdens de Onderzoeksconferentie 2016 â??Weten wat werkt met ICT in het onderwijsâ?? hoorde onze redacteur Engelien Houben-Feddema over het werk…

 

Wat doet de FvOv voor mij? (BBM jan 2017)

De krachten gebundeld in de Federatie van Onderwijsvakorganisaties Precies een jaar geleden sloot de LBBO zich aan bij de FvOv,…

 

Theaterlezen met dyslectische leerlingen (BBM jan 2017)

Theaterlezen is een functionele en motiverende vorm van herhaald samenlezen, met als doel: samen een leestekst voor een groep toehoorders…

 

Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas (BBM jan 2017)

Helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden over (hoog)begaafdheid en de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Ieder lerend kind heeft begeleiding…

 

Recensie: De Leraar in beeld (BBM jan 2017)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘De leraar in beeld’

 

Hoe kies je een passende leerroute voor leerlingen in het sbo? (BBM jan 2017)

Het kiezen van een passende leerroute is ingewikkeld. We willen leerlingen niet overvragen, maar ook geen toekomstkansen afsluiten. Kohnstamm Instituut…

 

recensie: Dit is dyslexie, achtergrond en aanpak (BBM jan 2017)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Dit is dyslexie van Prof. dr. Aryan van der Leij.

 

Gedrag is een vak apart (BBM jan 2017)

Het aanleren en versterken van gedragsvaardigheden lukt niet met Ã????Ã???Ã??Ã?©Ã????Ã???Ã??Ã?©n les in de week. Gedrag is een vak dat een…

 

Interview Steven Pont; over twintig jaar lachen we ADHD (BBM jan 2017)

Interview met Steven Pont in de Beter Begeleiden van januari 2017. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij schrijft columns…

 

Tweelingen en een ontwikkelingsstoornis: Dubbel ingewikkeld of juist niet?

Heeft het tweeling-zijn invloed op een ontwikkelingsstoornis zoals adhd en autisme? Zijn er beschermende of juist belemmerde factoren? En hoe…

 

Recensie: De Kleine gids Kindermishandeling (BBD dec 2016)

Recensie van De Kleine gids Kindermishandeling, Achtergronden, signaleren en de meldcode. Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

 

Recensie: De gids, over begaafdheid in het onderwijs (BBD dec 2016)

Recensie van ‘De gids, over begaafdheid in het onderwijs’ uit 2016 door Eleonoor van Gerven

 

Good Practice: Mindset (BBD dec 2016)

In de BBD van oktober deed Josje Jaasma verslag van een conferentie over hoogbegaafdheid. Hierin kwam de lezing aan bod…

 

Verslag Beeldenproeverij LBbb (BBD dec 2016)

Verslag van de door de LBBO georganiseerde conferentie Beeldenproeverij van 2 november 2016 Wat een goed idee: een ‘proeverij’ van…

 

Nieuw: Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) (BBD dec 2016)

Nieuw: Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) Kentalis is een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs aanbiedt voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis…

 

Reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs (BBD dec 2016)

De reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs december 2016

 

Recensie: Starten met een Professionele LeerGemeenschap (BBD dec 2016)

Recensie van het boek ‘Starten met een Professionele LeerGemeenschap’ uit 2016 van Bazalt

 

Coachen via een app, handig of niet? (BBM nov 2016)

Thona Klaassen is ib’er binnen CNS Putten. Zij werd door CPS gevraagd de zogenoemde LesobservatieApp uit te proberen in het…

 

Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek (BBM nov 2016)

Een van de taken van een begeleider is het stimuleren van de kwaliteitsverhoging van collega’s. De definitie van ‘kwaliteit’ is…

 

Het succes van EDI verklaard

Directe instructie: DIM, IGDI, ADI, we kennen ze allemaal. En nu is er weer een ander model, expliciete directe instructie…

 

Recensie: Iris Grace (BBM nov 2016)

Recensie van het boek ‘Iris Grace’ uit 2016

 

Hoe werkt het geheugen bij kinderen met epilepsie? (BBM nov 2016)

Er zijn allerlei typen geheugens: we komen nieuwe informatie tegen, nemen deze op, koppelen deze aan al bestaande informatie, we…

 

Recensie: Voor de leeuwen! (BBM nov 2016)

Recensie van het boek ‘Voor de leeuwen! Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven’ uit 2016

 

Onderzoek naar de effectiviteit van beeldbegeleiding, Met andere ogen (BBM nov 2016)

Video- of beeldcoaches zijn enthousiast over hun werkwijze, maar bereiken ze echt meer en zijn ze altijd nodig in de…

 

Recensie: Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal

Recensie van de boeken: Gedrag is een vak. Opbrengstgericht werken aan gedrag en Gedrag is een signaal. Een passende aanpak…

 

‘Een OPP-trap voor kleuters? Nee!’ (BBM nov 2016)

Orthopedagoog Johanneke Jongbloed ontwikkelde puur voor eigen gebruik de OPP-trap die later breed het land in rolde. Daarna werd haar…

 

Recensie: Op SAMI-expeditie in Onderwijsland (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland door uitgeverij Leuker.nu

 

Recensie: Wijzer in onderwijsbehoeften (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 uitgegeven boek ‘Wijzer in onderwijsbehoeften’ van uitgeverij Pica

 

Recensie: Leren Leren voor het voortgezet onderwijs (BBD okt 2016)

Recensie van het in 2016 verschenen boek ‘Leren Leren voor het voortgezet onderwijs’ van uitgeverij Pica

 

Moeizame starters beter bij de les (BBD okt 2016)

Heb jij ook weleens te maken met kinderen die maar niet aan het werk komen? Die steeds maar niet kunnen…

 

Verslag onderzoeksconferentie, weten wat werkt met ict in het onderwijs (BBD okt 2016)

Op 15 juni 2016 vond in de Flint in Amersfoort de onderzoeksconferentie ‘Weten wat werkt met ict in het onderwijs’…

 

Verslag onderzoeksconferentie, weten wat werkt met ict in het onderwijs (BBD okt 2016)

Op 15 juni 2016 vond in de Flint in Amersfoort de onderzoeksconferentie â??Weten wat werkt met ict in het onderwijsâ??…

 

Verslag congres hoogbegaafdheid 29 september 2016 (BBD okt 2016)

Josje Jaasma bezocht namens Beter Begeleiden het congres over hoogbegaafdheid in Eindhoven, dat dit keer in het teken stond van…

 

Selectief mutisme, mijn ervaringen (BBD okt 2016)

In het septembernummer van Beter Begeleiden Magazine van dit jaar beschreef Eustache Sollman het fenomeen selectief mutisme, oftewel angst om…

 

Recensie: De weg kwijt op school (BBM sept 2016)

Recensie van het boek (herziene druk 2016) ‘De weg kwijt op school, waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen en hoe…

 

Vergoede dyslexiezorg via de gemeente, wat is de stand van zaken? (BBM sept 2016)

Sinds de transitie van de Jeugdzorg is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de vergoede dyslexiezorg. Wat dit betekent voor…

 

Kwaliteit en gelijke kansen op Finse scholen (BBM sept 2016)

Op 5 april gaf Pasi Sahlberg, auteur van het veelgeprezen boek ‘Finish Lessons’, op de Beurs Beter Begeleiden een lezing…

 

Ib’er versus zorgcoördinator

Veel ib’ers in het basisonderwijs hebben geen duidelijk beeld van wat hun collega’s in het voortgezet onderwijs, de zorgcoördinators, exact…

 

Recensie: de negen principes van de exellente schoolleider (BBM sept 2016)

Recensie van het in 2015 uitgegeven boek ‘de negen principes van de excellente schoolleider’

 

Recensie: Knapzak praktijkgidsen (BBM sept 2016)

recensie van het in 2015 uitgegeven boek Cirkel van zorg voor leerlingen en Cirkel van zorg voor intern begeleiders

 

Selectief mutisme, hoe om te gaan met een kind dat niet durft te praten (BBM sept 2016)

In een kleuterklas kom je ze wel vaker tegen; kinderen die alles nog spannend vinden, nog niet mee durven doen…

 

Gepersonaliseerd leren; Voicing en de ‘leer’kracht van de leerling (BBM sept 2016)

Voicing betekent letterlijk ‘uiten en verwoorden’. In het onderwijs staat het voor: de leerling een stem geven bij het leren,…

 

Het werk van de onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten staan voor het recht van iedere leerling op thuisnabij onderwijs én onderwijs dat op haar of zijn behoeften is…

 

School, de ogen en oren van veilig thuis (BBM sept 2016)

In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van…

 

Ik geloof heel erg in autonomie (BBM sept 2016)

Jellie Wagenaar is gedragsspecialist en beeldbegeleider. Zij ondersteunt scholen op weg naar passend onderwijs via een handelingsgerichte- en oplossingsgerichte werkwijze.…

 

Verslag voorzittersdag Kwaliteitskring Beeldbegeleiden (BBD juni 2016)

Verslag van de jaarlijkse voorzittersdag Kwaliteitskringen door Nettie Kramer

 

Beeldcoaching

Beeldcoaching is de opvolger van de al twintig jaar succesvolle School Video Interactie Begeleiding (SVIB). De gesloten aanpak van het…

 

Presentatie:Kennis maken met transactionele analyse

Presentatie van de workshop Kennismaken met TA, gehouden door Harry Gerth tijdens de conferentie De begeleider als regisseur en bruggenbouwer

 

Presentatie Samenwerken met beelden

Presentatie van de workshop van Mariette Haasen tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’

 

Kleutertoetsen ja/nee?

Presentatie van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen. De workshop is gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als…

 

Toetsen in de basisschool door Menno van Hasselt.

Naar aanleiding van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen,door haar beschikbaar gesteld document. De workshop is gehouden is tijdens…

 

Kaart schooluitval

Naar aanleiding van de workshop van Carry Roozemond die gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’…

 

Passend Onderwijs maken we samen

Naar aanleiding van de workshop van Carry Roozemond die gehouden is tijdens de conferentie ‘De begeleider als regisseur en bruggenbouwer’…

 

Grenzen aan gedrag informatiefolder (BBD juni 2016)

De stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe folder uitgegeven met richtlijnen om ongewenst (seksueel) gedrag tussen personeelsleden en leerlingen…

 

Recensie: Werken met begaafde leerlingen in de klas (BBD juni 2016)

Recensie van het boek ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas ‘ uit 2016

 

Recensie: De Ringaanpak

Recensie van het boek ‘De Ringaanpak’ uit 2016

 

Verslag: Bijscholingsavond sychrooncoachen (BBD juni 2016)

Donderdag 19 mei organiseerde de landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders (LBbb) een bijscholingsavond over synchroon coachen. Nettie Kramer brengt verslag uit.…

 

De aandachtsfunctionaris binnen het onderwijs (BBD juni 2016)

De school is een belangrijke plek om signalen van kindermishandeling, met name verwaarlozing, op te pikken. Scholen kunnen daarom een…

 

Recensie: Een passend aanbod bij autisme (BBD juni 2016)

Recensie van het boek: ‘Een passend aanbod bij autisme, een handreiking voor het voortgezet onderwijs’ uit 2016

 

Willem de Jong: jullie hebben een ongelooflijk mooi, maar ook complex beroep (BBD juni 2016)

Willem de Jong op Pica-congres ‘Jullie hebben een ongelooflijk mooi, maar ook complex beroep’ Tijdens het Pica-congres stonden de meest…

 

Veilig leerklimaat met SWPBS (BBM mei 2016)

Een veilig leerklimaat; in de dagelijkse praktijk lopen we regelmatig aan tegen verschillen in opvatting over de invulling hiervan. Juist…

 

Netwerkleren in het onderwijs (BBM mei 2016)

Netwerkleren is leren met en van je netwerk: problemen uit je dagelijkse praktijk deel je met collega’s en samen zoek…

 

Recensie: De Lastige kleuter

Recensie van het boek ‘De lastige kleuter’ uit 2015

 

Oplossingsgericht samenwerken: krachtig middel tot schoolsucces (BBM mei 2016)

In plaats van praten over wat er niet goed gaat zijn de docenten in de brugklassen van het Ds. Pierson…

 

21e eeuwse vaardigheden in kaart gebracht (BBM mei 2016)

Wat leerlingen precies moeten weten en kunnen als het gaat om 21e eeuwse vaardigheden is niet altijd duidelijk. Reden voor…

 

Big Picture Learning (BBM mei 2016)

Stel je voor: een praktijkschool of een vmbo met alleen gemotiveerde leerlingen die exact weten waarom ze naar school gaan.…

 

Recensie: Peuteren en kleuteren (BBM mei 2016)

Recensie van het boek ‘Peuteren en kleuteren, de breintheorie over het leren van het jonge kind’ uit 2015