Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1394 documenten gevonden

Recensie: Meer dan slim (BBM maart 2021)

Recensie van het in 2020 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Meer dan slim’ over talentgericht begeleiden van hoogbegaafde kinderen en…

 

Werken aan gelijke kansen (BBM mrt 2021)

Al Wafa kiest voor ‘De transformatieve school’ door Nettie Kramer Het veelgeroemde programma ʻKlassenʼ van omroep Human (NPO 1) toonde…

 

Handreiking stap voor stap naar schooleigendoelen

Een handreiking voor het bepalen van ambitieuze en realistische schooldoelen

 

Literatuurlijst bij Praatje met een plaatje (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Praatje met een plaatej welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij Eerst denken dan doen (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Eerst denken dan doen, welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij Kleuters toetsen mag straks niet meer (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Kleuters toetsen mag straks niet meer, welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst bij De formatieve school (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel De formatieve school welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Literatuurlijst ‘Het aanpakken van druk gedrag’ (BBM maart 2021)

Literatuurlijst bij het artikel Het aanpakken van druk gedrag welke gepubliceerd is in de Beter Begeleiden van maart 2021

 

Begeleiden van kinderen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode

Mogelijke scenario’s voor toestmomenten en ON3 voorjaar 2021

 

Begeleiding leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode

Aangepast toetsen en begeleiden voor EEd voorjaar 2021 In deze centrale berichtgeving namens alle partners in Dyslexie Centraal bieden we…

 

Leer ze Lezen

In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale…

 

gesprekshandreiking huiselijk geweld en kindermishandeling

De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met de…

 

Topboek: Getting things done en Leren samenwerken tussen organisaties (BBM jan 2021)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Werken met het ‘Protocol ERWD’ in de praktijk (BBM jan 2021)

Het ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie’ helpt het onderwijs bij het herkennen en begeleiden van leerlingen met ernstige reken- en…

 

Bijzondere kinderen: Cerebral Visual Impairment

In de rubriek Bijzondere kinderen wordt dit keer het Cerebral Visula Impairment besproken.

 

Sansevieria: Lijstjes (BBM jan 2021)

Rubriek Sansevieria, waarin het dit keer over overzicht en lijstjes gaat.

 

Naar school met een visuele beperking (BBM jan 2021)

Ruim driekwart van de blinde en slechtziende leerlingen volgt regulier onderwijs. Dankzij extra begeleiding en aangepaste hulpmiddelen kunnen zij met…

 

Hoe help je bange kinderen om meer te durven? (BBM jan 2021)

Elke basisschoolgroep van 25 leerlingen telt een à twee kinderen met een angststoornis. Deze kinderen vallen vaak niet op, waardoor…

 

Recensie: Bestaat dyslexie? (BBM jan 2021)

Recensie van het in 2020 door SWP uitgegeven boek ‘Bestaat dyslexie?’

 

Schooluitval vanuit het perspectief van thuiszitters (BBM jan 2021)

In 2020 zou geen leerling meer thuiszitten. Voor iedere leerling zou er een passende onderwijsplek zijn gerealiseerd. Maar dit is…

 

Dyscalculie en een hoog IQ (BBM jan 2021)

Dyscalculie wordt soms laat gesignaleerd bij leerlingen met een hoog IQ. In dit artikel vertelt Marisca Milikowski hoe dat komt.…

 

Recensie: Pappa draak wordt niet meer beter (BBM jan 2021)

Recensie van het in 2020 verschenen prentenboek ‘Pappa draak wordt niet meer beter’ door Sacha Groen

 

Zelfinstructie met behulp van de ‘Beertjesmethode’ (BBM jan 2021)

Interview door Josje Jaasma met Kaat Timmermans over aandachts- en werkhoudingsproblemen aanpakken met behulp van de ‘Beertjesmethode’.

 

Sammie en Noah

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen…

 

Bij ons thuis

Dit informatie boekje is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar die een ouder met psychische of…

 

Als het waait in huis

Dit informatieboekje is geschreven voor jongeren vanaf 13 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Het geeft uitleg…

 

Het weerbericht van mijn ouder

Dit is een voorleesboekje voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar die een ouder met psychische of verslavingsproblemen…

 

Een Knipoog en een knuffel

In dit informatieboekje worden ouders met psychische of verslavingsproblemen op een begripvolle manier geïnformeerd over opvoeden, terwijl zij zelf kampen…

 

KOPP/KOV Informatiekaarten

Uitleg voor kinderen over de specifieke psychische of verslavingsproblemen van hun ouder De verschillende informatiekaarten van het Trimbos instituut bieden…

 

Topboek: december 2020

In het decembernummer van 2020 komen Speels, liefdevol en vakkundig alsmede het boek De 7 uitdagingen in het onderwijs aan…

 

Alvast wennen versoepelt doorstroom (BBM dec20)

Op de vmbo-locatie van het Christelijk College Groevenbeek in Putten kunnen basisschoolleerlingen uit de omgeving deelnemen aan het programma e-VOlve,als…

 

Beeldbegeleiding in het Taalatelier (BBM dec20)

Het Taalatelier ondersteunt kinderen met een taalachterstand bij de overstap naar een reguliere klas. De kinderen worden regelmatig gefilmd. Waarom?…

 

Recensie: School en thuis (BBM dec20)

Recensie van het in 2019 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek.

 

Een soepele overgang van voorschool naar basisschool (BBM dec 20)

Het is voor kinderen en ouders een belangrijke stap: naar de ‘grote’ school gaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat…

 

‘Wat moet ik doen om in die andere klas te komen?’ Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs (BBM dec20)

Waar krijgt een kind het best passende onderwijs wanneer hij een cluster 2-indicatie heeft? Misschien wel in een mediumsetting of…

 

Sansevieria, Breed opgeleid

Sansevieria december 2020

 

Extern verrijkingsonderwijs en reguliere groepen: hoe verbind je twee eilandjes (BBM dec20)

Idealiter ervaren leerlingen een soepele overgang en logische samenhang tussen het aanbod in een reguliere klas en een bovenschools verrijkingsprogramma.…

 

Informatieoverdracht en overgangen; Rechten en plichten van ouders en school (BBM dec20)

Stel, een kind stapt over naar het speciaal onderwijs. Zijn ouders willen absoluut niet dat de huidige school informatie over…

 

Recensie: Technisch lezen in een doorlopende lijn (BBM dec20)

Recensie van het in 2020 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek door Marita Eskes

 

Tienercollege Noordoostpolder: een school voor 10-14 jarigen (BBM dec20)

Sommige leerlingen hebben baat bij een meer geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht op het…

 

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

 

Topboek: Mission Possible, Vakbekwaam onderwijzen en Praktijkboek passend onderwijs

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Nieuw: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (BBM okt20)

De ‘Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen’ is een online zelfevaluatie-instrument, dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in…

 

Recensie: Wanneer krijgen we weer les? (BBM okt20)

Recensie van het in 2019 door Scriptum uitgegeven boek van Paula van Manen.

 

Een bijzonder stille leerling in je klas? Zo maak je als school het verschil (BBM okt20)

Sociaal angstige kinderen zijn vaak moeilijk te benaderen; ze verstarren soms en zitten vaak vast in een patroon van zwijgen,…

 

Bijzondere kinderen: nefrotisch syndroom BBM okt20)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Sansevieria: Kleuters toetsen (BBM okt20)

Het lijkt stil rond het afschaffen van de kleutertoetsen. Tussen 2013 (toen ze niet meer verplicht werden) en 2018 ging…

 

Hoe voorkom je lastig gedrag? (BBM okt20)

Niemand wil probleemgedrag: leraren niet, ouders niet en leerlingen niet. Leraren spelen een belangrijke preventieve rol, ondersteund door de gedragsspecialist…

 

Preventie schoolverzuim? Richt je aandacht op aanwezigheid! (BBM okt 20)

Alle jeugdigen zijn wel eens niet op school. Ze zijn ziek, moeten naar de dokter of hebben een begrafenis. Niets…

 

Recensie: Passend onderwijs in de praktijk

Recensie van het boek van Hans Schuman en Peter de Vries dat in 2020 door Perspectief Uitgevers is uitgegeven.

 

Hoe kijk jij naar passend onderwijs? (BBM okt 20)

In het allereerste nummer van ‘Beter Begeleiden’, tien jaar geleden, schreven we over de invoering van passend onderwijs die toen…

 

Interview met Tim Surma: ‘Vragen zijn fenomenale geheugenversterkers!’ (BBM okt 20)

‘Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ van Tim Surma won onlangs de door ‘Beter Begeleiden’ georganiseerde verkiezing van het…

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs’ (BBM sept 20)

Literatuurlijst bij het artikel ‘Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs’ door linda van den Bergh, Karin Diemel en…

 

Literatuurlijst bij artikel ‘Een kwestie van tossen’ (BBM sept 20)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Een kwestie van tossen uit het septembernummer van Beter Begeleiden in 2020

 

Prentenboeken die aansluiten bij het thema rouw

Naar aanleiding van de recensie Pappa draak wordt niet meer beter, heeft Liesbeth van Dijk-Lam een lijst met prentenboeken die…

 

Topboek: De jongen die opgroeide als hond en Waarom ik soms op en neer spring (BBM sept 20)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Literatuurlijst Meer speelruimte in het onderwijs (BBM sept 20)

De literatuurlijst behorende bij het artikel van Rob Martens: Meer speelruimte in het onderwijs. Gepubliceerd in de Beter Begeleiden van…

 

Meer speelruimte in het onderwijs (BBM sept 20)

Tekst: Rob Martens Als je speelt, leer je. Alleen al om die reden zou spel een belangrijke plek in ons…

 

Recensie: spelen in uitdagende hoeken (BBM sept 20)

Recensie van het door Leuker.nu in 2019 uitgegeven boek: Spelen in uitdagende hoeken door Bianca Antonissen

 

Beeldcoaching is nog lang niet uitontwikkeld (BBM sept 20)

Interview: Nettie Kramer In 2006 richtten Christine Brons, Frans Faber, Jan Vermeij en Freek Velthausz het Opleiders Collectief Beeldcoaching op.…

 

Rubriek Bijzondere kinderen: Kabuki syndroom (BBM sept 20)

Tekst: Engelien Houben-Feddema Kabuki syndroom In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen,…

 

De rol van de aandachtsfunctionaris in de school (BBM sept 20)

Tekst: Tea Hol en Lidy Peters Sinds bijna twee jaar dienen scholen verplicht te werken met de vernieuwde meldcode huiselijk…

 

Column Sansevieria: Aangetoond effectief (BBM sept 20)

Rubriek Sansevieria uit het magazine Beter Begeleiden van september 2020

 

Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs: wat kun je als begeleider doen? (BBM sept 20)

Tekst: Linda van den Bergh, Karin Diemel en Yvette van Cleef Leraren kunnen de ongelijkheid tussen leerlingen onbewust en onbedoeld…

 

Een kwestie van Tossen? (BBM sept 20)

Tekst: Anouk Middelkoop-van Erp TOS of/en ASS: zo bied je passende begeleiding Waar het gedrag van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis…

 

Recensie: Met aandacht bij de les (BBM sept 20)

Recensie van het in 2019 door Van Tricht uitgegeven boek ‘Met aandacht bij de les’ door Ank Poland en Marjoleine…

 

Bekijk probleemgedrag eens door een traumabril (BBM sept 20)

Interview van Lidy Peters met Anne van den Ouwelant. Een onverwachte, ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte, verlies, huiselijk geweld, seksueel misbruik…

 

Richtlijn Stotteren Appendix (2020)

De LBBO is betrokken geweest bij de consultatieronde voor de herziene richtlijn stotteren. De richtlijn is door het verenigingsbestuur van…

 

Richtlijn Stotteren Bijlagen (2020)

De LBBO is betrokken geweest bij de consultatieronde voor de herziene richtlijn stotteren. De richtlijn is door het verenigingsbestuur van…

 

Richtlijn stotteren (2020)

De LBBO is betrokken geweest bij de consultatieronde voor de herziene richtlijn stotteren. De richtlijn is door het verenigingsbestuur van…

 

CAO HBO 2020

CAO HBO 2020

 

CAO VO 2020

CAO VO 2020

 

CAO PO 2019-2020

CAO PO 2019-2020

 

CAO MBO 2020-2021

CAO MBO 2020-2021 Looptijd van 1 juni 2020 tot  15 mei 2021  

 

Beeldbegeleiding en AVG

Na de invoering van de AVG hebben wij van onze leden veel vragen gekregen hoe hier mee om te gaan.…

 

Vervolg ondersteuning en toetsing dyslexie na opening scholen

Naar aanleiding van de opening van de scholen op 11 mei 2020 ontving Dyslexie Centraal vragen over mogelijke invulling van…

 

Traumasensitief werken op school (Weer naar school 2020)

Speciaal voor de LBBO schreef Anton Horeweg een artikel in de serie Weer naar school.   Door de coronacrisis hebben…

 

Een volle emmer (Weer naar school 2020)

Speciaal voor de LBBO schreef Ivo Mijland een artikel in de serie Weer naar school. In dit artikel verken ik…

 

Ouderbetrokkenheid is vooral goed contact (Weer naar school 2020)

Speciaal voor de LBBO schreef Peter de Vries een artikel in de reeks Weer naar School.  Het thuisonderwijs kan er…

 

Heb oog voor stille leerlingen, juist nu! (Weer naar school 2020)

Speciaal voor de LBBO schreef Peter Mol een artikel in de serie Weer naar school. De media spraken al tijdens…

 

Terug naar de groep (Weer naar school 2020)

Speciaal voor de LBBO schreef Kees van Overveld een artikel in de serie Weer naar school Leraren werkten zeven maanden…

 

Hoe herstarten met jonge kinderen? (weer naar school 2020)

Speciaal de LBBO hebben Ineke Oenema-Mostert en Harry Janssens een artikel in de serie Weer naar school geschreven. Nog even…

 

Topboek: bilingual education in the 21st century en Haal meer uit meertaligheid

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Zet moedertaal in bij het leren (BBM mei 2020)

Hoe kun je ruimte geven aan moedertalen op school? ‘Laat leerlingen tijdens de interactie in de les hun moedertaal gebruiken,…

 

Sansevieria: Αρτοποιείο (BBM mei 2020)

Sansevieria over meertaligheid op school

 

Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties? (BBM mei 2020)

Het spreken van een dialect op school wordt vaak vermeden, omdat het negatieve gevolgen zou hebben voor de Nederlandse taalontwikkeling…

 

Recensie: Taalstoornissen bij meertalige kinderen (BBM mei 2020)

Recensie van het in 2019 door Pearson uitgegeven boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’

 

Literatuurlijst behorende bij Ewa faka? Spreek straattaal a mattie! (BBM mei 20)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Ewa faka? Spreek straattaal a mattie! dat in de BBM van mei 2020 is gepubliceerd.

 

Ewa faka? Spreek straattaal a mattie! (BBM mei 2020)

Wat is straattaal precies? En hoe verhoudt deze taalvariant zich tot het Standaardnederlands, oftewel schooltaal? Khalid Mourigh, berberoloog en specialist…

 

Gezocht: meertalige kinderen met dyslexie (BBM mei 2020)

Met de huidige tests is het lastig om dyslexie vast te stellen bij jonge, meertalige kinderen. Het verzamelen van aanvullende…

 

Meertaligheid op school: tips en handreikingen (BBM mei 2020)

Aan de slag met meertaligheid op school? Laat je inspireren door deze lees- en kijktips.

 

Recensie: Hoeveel talen spreek jij? (BBM mei 2020)

Recensie van het in 2019 door Uitgebrachte boek ‘Hoeveel talen spreek jjij?’ door Marinella Orioni

 

De rol van taal voor meertalige kinderen (BBM mei 2020)

Welke rol spelen verschillende talen voor meertalige kinderen? Hoe verhouden deze talen zich tot elkaar en hoe bewust zijn meertalige…

 

Meertaligheid biedt kansen voor het onderwijs (BBM mei 2020)

Joana Duarte is sinds 1 september 2019 lector Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden in Leeuwarden. Ze spreekt, inclusief het…

 

DC Advies toetsen op afstand

In dit document van Dyslexie Centraal, vind je meer informatie over hoe om te gaan met leerlingen met (een vermoeden…

 

Goodpractice: Een training beeldbegeleiden voor lerarenopleiders

In 2016 nam Hogeschool de Kempel het besluit om, na een periode van experimenteren, beeldbegeleiding op grote schaal als opleidingsdidactiek…

 

Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft – in nauwe samenwerking met de ministeries van OCW en VWS – berichtgeving opgesteld over…

 

Effectieve communicatie vanuit de transactionele analyse (BBM mrt 2020)

Als begeleider heb je dagelijks met complexe situaties te maken, waarin je wordt geacht om passend in de context te…

 

Topboek (BBM mrt 2020)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Bijzondere kinderen: Het Sotos-syndroom (BBM mrt 2020)

In de rubriek bijzondere kinderen belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in…

 

Recensie: Zo werken wij (BBM mrt 2020)

Recensie van het in 2019 uitgegeven boek ‘Zo werken wij’

 

‘Samen leren’ in het belang van begaafde leerlingen

Ook begaafde leerlingen hebben passend onderwijs nodig, waarbij hun ̒ leer-kracht ̓wordt aangesproken. Om allerlei redenen lukt dat momenteel nog…

 

Sansevieria: Armoede (BBM mrt 2020)

De Sansevieria van maart 2020 gaat over Armoede,

 

Word jij ook een kindertalentenfluisteraar? (BBM mrt 2020)

De afgelopen drie jaar zijn er meer dan duizend professionals in en rond het onderwijs ‘kindertalentenfluisteraar’ geworden. Maar wat is…

 

Werkhoudingsproblemen bij leerlingen (BBM mrt 2020)

In elke groep zitten leerlingen met een werkhoudingsprobleem. Constateren dat een leerling niet tot leren komt is niet afdoende; onderzoeken…

 

Recensie: De hut van Haasje (BBM mrt 2020)

Recensie van het in 2019 door SWP uitgegeven prentenboek ‘De Hut van Haasje’

 

Dyslexie: leesstoornis of onderwijsprobleem? (BBM mrt 2020)

Steeds meer kinderen hebben lees- en spellingproblemen. Een groot deel daarvan heeft de diagnose dyslexie. Maar is dat terecht? Anna…

 

De intern begeleider als kwaliteitscoördinator (BBM mrt 2020)

Wat zijn de taken van de intern begeleider? Die vraag is in het veranderende onderwijs soms lastig te beantwoorden. Francis…

 

Jongeren en messencriminaliteit deel 2

In januari 2020 publiceerde Kees van Overveld een eerste artikel over jongeren en messencriminaliteit. In dat artikel verkende hij de…

 

Folder Niet thuis geven

Jongeren die in stilte lijden hebben grote kans om thuiszitter te worden Het veelgehoorde idee dat externaliserende gedragsproblematiek, moeilijk hanteerbaar…

 

Topboek Catharsia en De cirkel van zorg voor intern begeleiders

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

TOS in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ervaren op het gebied van taalproductie en taalbegrip grote beperkingen. De mate van de communicatieproblemen…

 

Recensie: Bewonder mij! (BBM jan 20)

Recensie van het door Nieuwezijds uitgegeven boek Bewonder mij!, overleven in een narcistische wereld.

 

Het Doelab; Praktische lesstofbenadering (BBM jan 20)

Sommige leerlingen hebben moeite met leren uit een boek. Zij gaan ploeterend door de lesstof heen, met een negatief zelfbeeld…

 

De ib’er in Engeland deel 2 (BBM jan 20)

In Beter Begeleiden van december stond het eerste deel van een uitvoerig artikel over de verschillen en overeenkomsten tussen de…

 

Column Sansevieria: Loze kreten (BBM jan 20)

Column Sansevieria: Het onderwijs wordt gebombardeerd met veel oude wijn in nieuwe zakken.

 

Voorkom grensoverschrijdend gedrag door risicomanagement (BBM jan 20)

Hoe gaan schoolmedewerkers om met agressie, bedreigende situaties en ander grensoverschrijdend gedrag? Dat is een fundamentele vraag met grote consequenties…

 

Snelle Sociale Steun op school (BBM jan 20)

Getuige zijn van huiselijk geweld is een stressvolle en traumatische ervaring voor kinderen. De school is bij uitstek een plek…

 

Recensie: 10 Mindframes om leren zichtbaar te maken (BBM jan 20)

Recensie van het in 2018 door Bazalt uitgegeven boek ‘10 mindframes om leren zichtbaar te maken.

 

Effectief samenwerken bij complexe ondersteuningsaanvragen (BBM jan 20)

Het waarmaken van passend onderwijs voor leerlingen met complexe ondersteuningsvragen is een uitdaging. Deze ondersteuningsvragen kunnen bijna nooit door de…

 

Meerjarenplan voor onderwijs aan nieuwkomerskinderen (BBM jan 20)

Veel basisscholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Begeleiders in het onderwijs worden uitgedaagd om de juiste ondersteuning te bieden aan…

 

Praktijkflyer Vrienden in de klas, hoe ondersteun je dat?

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gingen voorheen meestal naar een speciale school; de laatste jaren komen er voor hen…

 

Informatie Zo kan ik meedoen!

Binnen het Passend Onderwijs hebben kinderen met speciale onderwijsbehoeften een plek gekregen in het regulier onderwijs, ook kinderen die opvallen…

 

Jongeren en messencriminaliteit deel 1

In de tweede helft van 2019 werd de aandacht van Kees van Overveld getrokken door een serie berichten over steekincidenten.…

 

Boek: Op de schouders van reuzen

Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse…

 

Boek: Werk maken van gelijke kansen

In het boek ‘Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs’ zijn twintig wetenschappelijke kernartikelen vertaald…

 

360 graden feedback formulier

360 graden feedback, te gebruiken voor o.a. de herregistratie bij ons kwaliteitsregister. Klik hier voor de   Verzamelstaat 360 graden feedback…

 

Hoogbegaafd én thuiszitter: Aanpak op de grens van zorg en onderwijs (BBM dec 2019)

Op een steenworp afstand van Utrecht CS, in een voormalig schoolgebouw huist Feniks Talent. Bij binnenkomst zie je al snel…

 

Van leraar in Nederland tot adjunct-directeur in New York

Ria Seplowin werkt al 21 jaar in het openbaar onderwijs in de VS, maar begon als leraar in Nederland. Ze…

 

Topboek: De traumasensitieve school en Grit (BBM dec 2019)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Burn-out: een heftige levensles (BBM dec 2019)

Een burn-out wens je niemand toe. Het is een van de meest ingrijpende periodes in iemands leven, in negatieve zin.…

 

Recensie: Deep Learning (BBM dec 2019)

Recensie van het in 2019 door Onderwijs maak je Samen uitgegeven boek: ‘Deep Learning’

 

Begrensd of grenzeloos: hoe professioneel ben jij? (BBM dec 2019)

Begeleiders zijn professionals; ze hebben cursussen gevolgd of een masteropleiding afgerond waardoor ze inhoudelijk expert zijn. Dat ze in de…

 

Vloeiend doorstromen van groep 2 naar 3 (BBM dec 2019)

De overgang van groep 2 naar 3 is voor sommige kinderen te groot. In groep 3 wordt gestart met het…

 

Sansevieria: Doseren (BBM dec 2019)

Column van Sansevieria, waarbij het in het themanummer over grenzen het over doseren gaat.

 

Korte lontjes en machogedrag (BBM dec 2019)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Lastig gedrag van leerlingen maakt veel leraren handelingsverlegen. Een primaire, impulsieve reactie op grensoverschrijdend gedrag heeft…

 

De ib’er in Engeland (deel 1) (BBM dec 2019)

In dit themanummer kijken we ook letterlijk over de grens. Hans Schuman, onder meer hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht en…

 

Jitske Kramer: ‘Inclusie gebeurt op de grens’ (BBM dec 2019)

Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en…

 

Blog: Met kabuki op de reguliere basisschool

Het Blog dat Engelien Houben-Feddema voor de website van Passend Onderwijs heeft geschreven over de ervaringen van een meisje met…

 

Topboek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen en Schoolpijn (BBM okt 2019)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Hoe kunnen we jongens beter begeleiden op school? (BBM okt 2019)

Hoe komt het dat jongens het op school minder goed doen dan meisjes? Waarin liggen de verschillen qua ontwikkeling en…

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onoverkomelijk bezwaar of goed mee te werken? (BBM okt 2019)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ruim een jaar geleden in werking getreden en sindsdien hebben ook begeleiders in het…

 

Een toekomstbestendige school dankzij deep democracy (BBM okt 2019)

Wie op de laatste Beurs Beter Begeleiden is geweest, kan zich ongetwijfeld de boeiende lezing van Jitske Kramer over deep…

 

Epilepsie in het basisonderwijs; Dromerig gedrag of een absence? (BBM okt 2019)

Absences zijn epileptische aanvallen met korte momenten van afwezigheid. De omgeving merkt ze vaak niet op of herkent ze niet.…

 

Recensie: De Gouden weken 2.0 (BBM okt 2019)

Recensie van het in 20119 door Eduforce uitgegeven boek ‘De Gouden weken 2.0, groepsvorming en ouderbetrokkenheid’.

 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp: work in progress (BBM okt 2019)

De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp is in beweging. De eerste opbrengsten zijn zichtbaar, maar tegelijkertijd ervaart vrijwel iedereen knelpunten,…

 

Column Sansevieria: Ambtelijke molens (BBM okt 2019)

Column Sansevieria, over hoe ambtelijke molens soms wel sneller draaien.

 

Omgaan met probleemgedrag in de groep (BBM okt 2019)

In sommige groepen binnen het basisonderwijs is sprake van hardnekkig probleemgedrag, waardoor lesgeven praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Kees van Overveld…

 

Interview Betty van Dam: ‘We moeten af van de term begrijpend lezen’ (BBM okt 2019)

Betty van Dam is neerlandica, was leraar op de basisschool en docent op de pabo. Als schoolleider van basisschool De…

 

De schoolweging begrepen

Inzichten voor schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs door Wijnand Gijzen

 

Topboek De Ambachtsman en Tussen je oren (BBM sept 2019)

Martin Bootsma, teamleider en Hugo Rijken, ib’er vertellen over hun topboek

 

Regie over het eigen gedrag (BBM sept 2019)

Sommige kinderen missen de grip op hun eigen gedrag, ze kunnen zichzelf niet genoeg sturen. Ze zijn snel afgeleid en…

 

De provocatieve begeleider (BBM sept 2019)

Het onderwijs is doorgeschoten met talloze vernieuwingen en hulpprogramma’s die slechts leiden tot de bevestiging dat er normale kinderen zijn…

 

Recensie: Pictoagenda (BBM sept 2019)

Recensie van de door de Logopediste Martine Tisse-Linsen ontwikkelde agenda voor mensen met geheugen problemen, spraak-taal problemen, ADHD en autisme.

 

Brede School Academie in Zaanstad. ‘Ze staan te trappelen van ongeduld’ (BBM sept 19)

Leerlingen de Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. En dat terwijl dit een van de belangrijkste…

 

Monitoren van de sociale veiligheid: Wat moet en wat is verstandig? (BBM sept 2019)

Scholen zijn wettelijk verplicht om te monitoren hoe leerlingen de sociale veiligheid beleven. De uitkomsten moeten ieder jaar worden aangeleverd…

 

Sansevieria: Noodoplossing? (BBM sept 2019)

Column Sansevieria over online gamen en internetten

 

Samenwerken met ouders in de Familieklas (BBM sept 2019)

Hoe geef je de juiste hulp aan leerlingen met een gedragsvraagstuk? Veel scholen worstelen hiermee. Samenwerkingsverband de Eem wil hen…

 

Recensie: Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs (BBM sept 2019)

Recensie van het in 2018 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs’

 

Schooltrauma, wat is het en hoe ga je er mee om? (BBM sept 2019)

Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook…

 

Interview: Onderwijs is een marathon, geen sprint (BBM sept 2019)

Onlangs werd En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? van Martin Bootsma en Eva Naaijkens door de…

 

Aanvraagformulier verrekening vakbondscontributie 2020

Aanvraag formulier om een deel van de contributie bij de LBBO te verrekenen. De veel gestelde vragen over deze verrekening…

 

Richtlijn DCD

Deze richtlijn gaat over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren[1] met Developmental Coordination Disorder (DCD). Het doel van de…

 

Column Sansevieria: Loyaliteit (BBM mei 2019)

Column Sansevieria: Loyaliteit, van mei 2018 over het loyaliteitsconflict van een leerling tussen zijn vader en de regels van de…

 

Column Sansevieria: Houdt het ergens op? (BBM mrt 2019)

Column Sansevieria: Houdt het ergens op van maart 2019

 

Column Sansevieria: Nood breekt wet (BBM jan 2019)

Column Sansevieria: Nood breekt wet van januari 2019 over lerarentekort

 

Column Sansevieria: Terug naar af (BBM nov 2018)

Column Sansevieria: Terug naar af van november 2018 over digitalisering in het onderwijs

 

Column Sansevieria: Omarm ouders (BBM sept 2018)

Column Sansevieria: Omarm ouders, van september 2018 over samenwerking met ouders

 

Column Sansevieria:Klunzen (BBM mei 2018)

Column Sansevieria:Klunzen van mei 2018, over het blindstaren op bewegingsonderwijs en het stimuleren van een gezonde leefstijl

 

Column Sansevieria:Mijn heerlijke werkdruk (BBM mrt 2018)

Column Sansevieria: Mijn heerlijke werkdruk van maart 2018

 

Column Sansevieria:Zachte Tegels (BBM jan 2018)

Column Sansevieria: Zachte Tegels van januari 2018

 

Literatuurlijst bij artikel over schooltrauma (BBM sept 2019)

De literatuurlijst behorende bij het artikel over schooltrauma dat is geschreven door Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide. Het artikel is…

 

Over observatieformulieren, overgangsformulieren formats voor het opstellen van een POP ed

Er komen bij de LBBO veel vragen binnen over observatieformulieren en overgangsformulieren alsmede over formats voor het opstellen van een…

 

Column Sansevieria:Leren Leren (BBM nov 2017)

Column Sansevieria: Leren Leren van november 2017. Een versnelde doorstroming is lang een instrument geweest om een hoogbegaafd kind voldoende…

 

Column Sansevieria: Erfenis (BBM sept 2017)

Column Sansevieria van september 2017 met een noodkreet voor meer aandacht en fondsen om de toenemende laaggeletterdheid van toekomstige werknemers…

 

Column Sansevieria: Uitstroom (BBM mei 2017)

Column Sansevieria van mei 2017 over de zin en onzin van een ontwikkelingsperspecief met uitstroomniveau voor kleuters.

 

Column Sansevieria: Betrokken (BBM mrt 2017)

Column Sansevieria: Betrokken van maart 2017 over ouderbetrokkenheid

 

Column Sansevieria:te voorzichtig (BBM jan 2017)

Column Sansevieria van januari 2017

 

Column Sansevieria:Opvoeden (BBM nov 2016)

Column Sansevieria van november 2016

 

Column Sansevieria:Dubbeltjes en kwartjes (BBM sept 2016)

Column Sansevieria: Dubbeltjes en kwartjes van september 2016

 

Column Sansevieria: Grenzen (BBM mei 2016)

Column Sansevieria van mei 2016

 

Column Sansevieria: Het echte spelen (BBM mrt 2016)

Column Sansevieria van maart 2016

 

Column Sansevieria: Prioriteiten (BBMjan 2016)

Column Sansevieria van januari 2016

 

Column Sansevieria: Vouwblaadje (BBM nov 2015)

Column Sansevieria: over passend onderwijs, gedifferentieerd werken en onderwijsbehoefte

 

Column Sansevieria: Samenwerken (BBM jan 2015)

Column Sansevieria: over samenwerken, thuiszitters en passend onderwijs

 

Column Sansevieria: Scheefzitten (BBM april 2015)

Column Sansevieria over scheefzitten en passend onderwijs.

 

Topboek: Gedragsproblemen in scholen (BBM mei 2019)

Dit keer de ‘must read’ van orthopedagoog Erik van Meersbergen. Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren Kees…

 

Gezamelijke aanpak tegen thuiszitters (BBM mei 2019)

Sinds eind 2015 kijkt de inspectie kritisch naar de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden (swv’s), scholen, ouders en ketenpartners om het fenomeen…

 

Ecologisch begeleiden van begaafde leerlingen (BBM mei 2019)

In dit artikel beschrijft expert hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven hoe je met behulp van het zogenoemde Systemisch Interventieprotocol (SIP) het…

 

Recensie: Praten met kindern en jongeren over scheiding (BBM mei 2019)

Recensie van het door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven boek ‘Praten met kinderen en jongeren over scheiding, een praktijkboek voor…

 

Geweldloos verzet tegen probleemgedrag (BBM mei 2019)

In de moderne samenleving ligt er op school, zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs,…

 

Geen kind Wijk uit! (BBM mei 2019)

In Wijk bij Duurstede wordt onder het motto ‘Geen kind Wijk uit’ gewerkt aan een ideaal. Alle kinderen die in…

 

Samenwerken met ouders: van nee naar mee! (BBM mei 2019)

Een succesvolle schoolcarrière is onder meer gestoeld op een goede samenwerking tussen school en ouders. Door af te stemmen op…

 

Recensie: School, ouders en wijk: samen opvoeden (BBM mei 209)

Recensie van het in 2018 door SWP uitgegeven boek ‘school, ouders en wijk; samen opvoeden’.

 

Wat is er aan de hand in het onderwijs? (BBM mei 2019)

Naast actuele problemen als het lerarentekort en de werkdruk, heb je als schoolteam om te gaan met ouders met overspannen…

 

Scheiden is lijden, maar niet voor de kinderen (BBM mei 2019)

Scheiden is helaas een realiteit waar veel ouders en kinderen mee leven. André Rouvoet is voorzitter van Platform Scheiden zonder…

 

Bijlagen Artikel Samenwerken met ouders: van nee naar meer! (BBM mei 2019)

Bijlagen bij artikel Beter Begeleiden Magazine Mei Samenwerken met ouders: van nee naar mee! In Beter Begeleiden Magazine van mei…

 

Magazine Veilig

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat we je aanbieden. Het…

 

Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL (BBD april 2019)

Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. In het maartnummer van Beter Begeleiden Magazine gaven Selma Ruiter en Francien…

 

Literatuurlijst behorende bij het artikel Zelfbeeld en motorische vaardigheden (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel “Zelfbeeld en motorische vaardigheden” van Johannes Noordstar

 

De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel ‘Eindtoets basisschool: terug naar het doel’ van Machiel Karels van maart 2019.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden’ (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst behorende bij het artikel ‘Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden’ van Floor van Loo en Emiel van Doorn (Beter Begeleiden…

 

(Les)materiaal Epilepsie

Het Epilepsiefonds heeft voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs verschillende materialen over epilepsie. Maar ook ouders kunnen de informatie…

 

Recensie: Kei in hoogbegaafdheid (BBM mrt 2019)

Recensie van het in 2018 verschenen boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’

 

Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden! (BBM mrt 2019)

Vrijwel alle menselijke activiteiten bevatten een cognitief element. Dat is een van de vele redenen om bewust en expliciet de…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM mrt 2019)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Zelfbeeld en motorische vaardigheden: theorie en praktijk (BBM mrt 2019)

Kinderen met een motorische achterstand ervaren problemen met het uitvoeren van activiteiten als buiten spelen, de gymles en schrijven. Zij…

 

Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL (BBM mrt 2019)

Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. Selma Ruiter en Francien Geerds beschrijven wat er veranderd is ten opzichte…

 

Perfectionisme: een onderschat probleem (BBM mrt 2019)

Perfectionisme bij jongeren is een onderbelicht thema. Immers, ‘het gaat toch goed?’ Maar de goede schoolresultaten verbloemen vaak een pijnlijk…

 

Eindtoets basisschool: terug naar het doel (BBM mrt 2019)

De eindtoets in groep 8 zorgt voor veel discussie. Logisch, want alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig…

 

Recensie: Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker (BBM mrt 2019)

Recensie van het in 2018 uitgegeven boek ‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, Hoe word ik in 8…

 

Interview: ‘Het gaat niet om cijfers, maar om wat de leraar ziet’ (BBM mrt 2019)

Saskia Prins geeft al jaren les aan (hoog)begaafde leerlingen, slaagde cum laude voor de opleiding specialist begaafdheid en kreeg de…

 

Informatie over epilepsie voor leerkrachten

Eenvoudige kaart waar in korte stappen staat, wat epilepsie is, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM jan 2019)

Beschrijving van de must reads: Ontwikkelingsstoornis bij leerlingen, Leerlingen met een specifieke hulpvraag en De klas in beeld.

 

Begeleiden bij dyscalculie (BBM jan 2019)

Dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit wijst op een zorgwekkende ontwikkeling: de gemiddelde rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen neemt af. In…

 

Recensie: Zelfsturing in de klas (BBM jan 2019)

Recensie van het boek Zelfsturing in de Klas, Over aandacht, executieve functies en rust.

 

De Kracht van samen! (BBM jan 2019)

De LBBO heeft er een nieuwe tak bij. Sinds 1 januari 2019 is de Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB)…

 

Recensie: Wees onzichtbaar (BBM jan 2019)

Recensie van het in 2017 uitgekomen boek: ‘Wees onzichtbaar’

 

Intermezzoklas (BBM jan 2019)

Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school Even op adem komen, zo kun je dit…

 

Recensie: En wat als we u weer eens gewoon gingen lesgeven? (BBM jan 2019)

Recensie van het in 2018 door uitgeverij Pica uitgegeven boek: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

 

Hoe ga je om met een KOPP-/KVO-leerling? (BBM jan 2019)

Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen,…

 

Een ‘sorteerbox’ voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften? (BBM jan 2019)

Orthopedagoog Inge Zweers promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de plaatsingskeuze en het functioneren van leerlingen…

 

Interview: Jaap Versfelt, Stichting leerkracht (BBM jan 2019)

Wat brengt een McKinsey-ingenieur die vier dagen per week de wereld rondreist ertoe zich met het Nederlandse onderwijs te gaan…

 

Jonge-kindspecialist belangrijker dan ooit (BBD feb 2019)

De Landelijke Beroepsgroep voor jonge-kind-specialisten (LBjK) benadrukt het belang van goed opgeleide jonge-kindspecialisten. In dit artikel geven zowel docenten van…

 

Tijdloze mustreads; Topboek (BBM nov 2018)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

De robot in de klas? (BBM nov 2018)

Robots zijn onder ons. Ze maaien ons gras, stofzuigen en dragen onze bagage. Voorzien van ‘sociale vaardigheden’ spelen ze voor…

 

Maatwerk in het onderwijs (BBM nov 2018)

Onderzoek naar leraarsturing, leerlingsturing en de rol van ict In het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is door…

 

Ict voor de begeleider: lust of last? (BBM nov 2018)

De begeleider in het onderwijs heeft de beschikking over talloze digitale hulpmiddelen. Beter Begeleiden hield een mini-enquête onder begeleiders over…

 

Recensie: Onderwijs in tijden van digitalisering (BBM nov 2018)

Recensie van het door uitgeverij Boom uitgegeven boom ‘Onderwijs in tijden van digitalisering’

 

Interview: Ict en kleuters: zinvolle toevoeging of rem op de ontwikkeling? (BBM nov 2018)

Jonge kinderen leren spelend; met blokken, klei, water, prentenboeken, verkleedkleren en noem maar op. Moeten we daar digitale middelen aan…

 

recensie: Kleppen dicht! Effectief leren met ICT (BBM nov 2018)

Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek Kleppen dicht! Effectief leren met ICT

 

Beeldcoaching met virtual reality: de praktijk (BBM nov 2018)

Naast het onderzoek van de Fontys Hogeschool in Eindhoven is er ook op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek verricht…

 

Synchroon coachen met een oortje: the next step! (BBM nov 2018)

Het coachen en begeleiden van leraren is volop in ontwikkeling. Een van deze ontwikkelingen is synchroon coachen, een methodiek die…

 

Technologie in dienst van effectief onderwijs (BBM nov 2018)

Marcel Schmeier en Harmen Veldhuis zien een zorgwekkende ontwikkeling in het onderwijs: technologische hulpmiddelen worden zaligverklaard zonder dat goed gekeken…

 

Interview: Doe die laptops uit als ze niet nodig zijn (BBM nov 2018)

Schermen in de klas: is dat nu wel of niet goed? Als je op zoek gaat naar een antwoord stuit…

 

Tijdloze ‘must reads’; Topboek (BBM sept 2018)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je móet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Nieuwe tool voor beeldcoach: virtual reality-bril (BBD feb 2018)

Erwin Faasse, onderwijskundige, beeldcoach en docent aan de HvA Academie, deed een pilot waarbij een groep docenten werd gevolgd met…

 

asdasd

asdasd

 

Recensie: Slagvaardig met snelle kleuters (BBD juni 2018)

Recensie van de in 2017 uitgegeven map ‘Slagvaardig met snelle kleuters’

 

Recensie: Wijzer in executieve functies (BBD juni 2018)

Recensie van de in 2017 uitgegeven exemplaren van Wijzer in executieve functies groep 1-4 en 5-8

 

Recensie: Hoogsensitief (BBD juni 2018)

Recensie van het in 2016 verschenen boek Hoogsensitief van Elke van Hoof

 

Verslag: Inspiratiemiddag LBbb 4 april 2018: Taal van het beeld (BBD juni 2018)

De taal van het beeld Net als taal kent beeld zijn eigen grammatica; regels waaraan een goed beeld moet voldoen.…

 

Verrijking als middel voor het hogere doel (BBM juni 2018)

Verrijking als middel voor het hogere doel Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen, moet het standaardcurriculum…

 

Recensie: Handboek professioneleschoolcultuur (BBM sept 2018)

Recensie van het in 2018 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Handboek professionele schoolcultuur’ focus op koers en gedrag

 

Schoolbrede aandacht voor het getraumatiseerde kind (BBM sept 2018)

In april van dit jaar verscheen het boek De traumasensitieve school van Anton Horeweg. Hierin legt hij uit hoe schoolbrede…

 

Krachtgericht coachen met beeldopnamen (BBM sept 2018)

Beeldbegeleiding is een effectieve vorm van coaching van leraren en leerlingen. Door je bewust te worden wie je bent als…

 

Moet woordenschat een vak zijn op de basisschool? (BBM sept 2018)

In haar artikel in de Beter Begeleiden van maart 2018, getiteld Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool?…

 

Effectief coachen is vragen stellen en feedback geven (BBM sept 2018)

Vaak worden vragen gezien als een onderdeel van feedback. Of men denkt dat een vraag ook feedback is. Als je…

 

Wat werkt wel tegen pesten? (BBM sept 2018)

Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek Wat werkt tegen pesten? gepresenteerd. In opdracht van het Ministerie…

 

Recensie: Gedraag je! (BBM sept 2018)

Recensie van het in 2017 uitgekomen boek ‘Gedraag je!’ Toegepaste gedragsleer voor een goed leerklimaat in de klas.